Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Publicerad
10 september 2020
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Sammanfattning

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  64
  Referensnummer: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Katalognummer: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Kapacitetsuppbyggnad för en verklig social dialog i Europeiska unionen

  Författare: 
  Eurofound

  Denna rapport är tänkt som ett bidrag till diskussionen om hur Eurofound kan underlätta arbetsmarknadsparternas kapacitetsuppbyggnad för en verklig social dialog. Rapporten bygger på Eurofounds översyn, som syftade till att identifiera arbetsmarknadsparternas behov av kapacitetsuppbyggnad och initiativ när det gäller nationella ramar för självständiga kollektivförhandlingar, deltagande i den europeiska sociala dialogen och den europeiska planeringsterminen samt utvecklingen av medlemskap och tjänster för medlemmarna. Den innehåller också resultaten från samråd med berörda parter och två seminarier som hölls 2019, samt politiska riktlinjer för vidare diskussion.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

I denna rapport presenteras resultaten från forskning som genomförts före covid-19-utbrottet i Europa i februari 2019. Därför beaktas inte utbrottet i resultaten.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar