Working conditions and sustainable work

”Business not as usual”: Så anpassade sig företagen i EU till covid-19-pandemin

Report
Publicerad
9 december 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • Som en följd av pandemin gick arbetstillfällen förlorade vid nästan 1 av 5 EU-företag. Nära 40 procent av EU-företagen tvingades låta de anställda gå ned i arbetstid, och vid nästan en fjärdedel av företagen (23 procent) berördes de flesta anställda av detta.
Read more
 • Som en följd av pandemin gick arbetstillfällen förlorade vid nästan 1 av 5 EU-företag. Nära 40 procent av EU-företagen tvingades låta de anställda gå ned i arbetstid, och vid nästan en fjärdedel av företagen (23 procent) berördes de flesta anställda av detta.
 • Under 2020 tvingades nästan hälften av alla företag att upphöra med någon del av verksamheten på grund av covid-19. Leverantörer av finansiella och andra tjänster, transportföretag och företag inom besöksnäringen drabbades hårdast av de på varandra följande nedstängningarna i samband med folkhälsoåtgärder.
 • Under 2020 förändrade mer än en tredjedel av företagen sin huvudsakliga affärsverksamhet på något sätt som en reaktion på covid-19. Många företag ändrade sina produktionslinjer för att tillverka skyddsutrustning som det fanns ett akut behov av, andningsskydd, steriliseringsprodukter och annan utrustning.
 • Organisationer kan dra tydliga lärdomar av krisen. Företag som investerade i sina anställda och involverade dem i beslutsfattandet klarade sig bättre. Det var också mer sannolikt att dessa företag som investerade mycket i sina anställda och deras engagemang hade en krishanteringsplan på plats, ändrade sin kärnverksamhet och anställde fler 2020. Även framåtsyftande ledning var avgörande, i kombination med god stämning på arbetsplatsen, en effektiv strategi för kommunikation med anställda och kunder och att personalen försågs med utrustning som gjorde det möjligt med flexibel arbetstid.
 • De fysiska och känslomässiga utmaningarna under covid-19-krisen har sett olika ut för dem som har jobbat på plats och hemmabaserade anställda. Båda grupperna arbetstagare tog upp pandemitrötthet och dålig motivation, men distansarbetande nämnde bristande ergonomisk utformning av arbetsplatser för distansarbete, svårigheterna med hemskolning och frustrationen med monotona miljöer medan de som jobbade på plats betonade dels rädslan för smitta, dels radikalt förändrade arbetsrutiner.
Read less

Sammanfattning

Rapportens syfte är att ge europeiska företag stöd med att hantera utmaningarna med covid-19-pandemin. Fokus ligger på rutiner och förhållanden på arbetsplatser som har hjälpt företag i hela EU utveckla operativ motståndskraft samtidigt som säkerheten för anställda och kunder har bevarats.  

Read more

Rapportens syfte är att ge europeiska företag stöd med att hantera utmaningarna med covid-19-pandemin. Fokus ligger på rutiner och förhållanden på arbetsplatser som har hjälpt företag i hela EU utveckla operativ motståndskraft samtidigt som säkerheten för anställda och kunder har bevarats.  

Rapporten undersöker hur EU-företagen till en början reagerade på den yttre chock som pandemiutbrottet innebar och hur de sedan anpassade arbetsplatserna. Den utforskar även pandemins inverkan på arbetstagarnas hälsa och välbefinnande och hur covid-19-utbrottet och efterföljande störningar har påverkat företagets drift och organisationen av arbetet.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  80
  Referensnummer: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Katalognummer: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  ”Business not as usual”: Så anpassade sig företagen i EU till covid-19-pandemin

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  ”Business not as usual”: Så anpassade sig företagen i EU till covid-19-pandemin

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar