Anticipating and managing the impact of change

Digitalisering på arbetsplatsen

Report
Publicerad
25 oktober 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned
Författare: 
Riso, Sara

Resultat

 • The presence of innovation clusters that support innovation is an important enabling factor for the implementation of digitisation in the workplace. Good practices that highlight the business case and raise awareness about the opportunities that digitisation technologies can provide are critical to the higher uptake of new technologies.
Read more
 • The presence of innovation clusters that support innovation is an important enabling factor for the implementation of digitisation in the workplace. Good practices that highlight the business case and raise awareness about the opportunities that digitisation technologies can provide are critical to the higher uptake of new technologies.
 • The area in work most impacted by new technologies is task definition and content, with the Internet of Things (IoT) putting a greater emphasis on managerial and analytical tasks, 3D printing reducing physically demanding tasks, and virtual and augmented reality (VR/AR) either enriching or simplifying existing tasks. This drives the upgrading of skills and a rise in job discretion, mainly among managerial and engineering professionals, and less so for lower skilled and blue-collar workers. Public support in the form of funding, incentives and advice can help companies and smaller businesses with fewer resources to identify skills gaps and assist with measures to meet the skills required for digitisation technologies.
 • Management decisions play an important role in how digitisation technologies impact on work organisation and job quality. A digitisation strategy with a phased approach, based on experimentation and piloting underpinned by a high level of employee involvement in the innovation process, can contribute to more positive outcomes for both workers and organisations.
 • Social dialogue plays a critical role in digitisation at the workplace at many different levels. At company level, a digitisation approach that disregards employee participation and engagement will amplify negative impacts on working conditions. In the context of technological change, social dialogue also encourages greater acceptance by employees of new technologies.
 • IoT is the most pervasive of the three technologies examined, raising the greatest concerns when used for employee performance monitoring and requiring greater safeguards to protect workers’ fundamental rights. At European level, one avenue to address the issue of employee monitoring can be the EU social partners’ negotiation of a specific framework agreement on the collection and use of personal data in the employment context.
Read less

Sammanfattning

Forskning om den digitala revolutionens transformativa potential tenderar att genomföras ur ett kvantitativt perspektiv i försök att övervaka förändringar av sysselsättningsnivåerna på grund av digitaliseringen. Rädslan för en potentiell förlust av arbetstillfällen och negativa störningar till föRead more

Forskning om den digitala revolutionens transformativa potential tenderar att genomföras ur ett kvantitativt perspektiv i försök att övervaka förändringar av sysselsättningsnivåerna på grund av digitaliseringen. Rädslan för en potentiell förlust av arbetstillfällen och negativa störningar till följd av digital teknik har genomsyrat den politiska debatten om digitalisering. Den här rapporten, som grundar sig på fallstudiebaserad forskning, har däremot utarbetats med ett mer kvalitativt helhetsgrepp för att utforska effekterna av utvald digital teknik (sakernas internet, 3D-utskrifter samt virtuell och förstärkt verklighet) på arbetsplatsen. Även om digital teknik kan öppna upp för många möjligheter och har visat sig vara till nytta för både arbetstagare och organisationer, finns det ett behov av att införa skyddsåtgärder för att säkerställa arbetstagarnas rättigheter i fråga om skydd av personuppgifter och integritet. 
En välfungerande social dialog är också viktig för att man ska kunna dra nytta av den digitala tekniken och förhindra, eller minimera, eventuella negativa följder.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  72
  Referensnummer: 
  EF21001
  ISBN: 
  978-92-897-2207-0
  Katalognummer: 
  TJ-09-21-427-EN-N
  DOI: 
  10.2806/806842
  Catalogue info

  Digitalisering på arbetsplatsen

  Författare: 
  Riso, Sara

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2021), Digitisation in the workplace, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF21001EN1
  Catalogue info

  Digitalisering på arbetsplatsen

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  The report contains the following tables and graphs.

  List of tables

  Table 1: Definitions of digitisation technologies
  Table 2: Overview of the digitisation case studies
  Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  Figure 1: Analytical model for digital technologies
  Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  Figure 5: Key elements for successful technology implementation
   

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar