Living conditions and quality of life

Funktionsnedsättning och integration på arbetsmarknaden: Politiska trender och stödåtgärder i EU:s medlemsstater

Report
Publicerad
19 april 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • Despite recent progress, labour market participation remains a challenge for people with disabilities - a fact compounded by COVID-19. A variety of obstacles – ranging from disability-related stereotypes to a lack of a strategic vision in governance – make employment in the open labour market more difficult for people with disabilities.
Read more
 • Despite recent progress, labour market participation remains a challenge for people with disabilities - a fact compounded by COVID-19. A variety of obstacles – ranging from disability-related stereotypes to a lack of a strategic vision in governance – make employment in the open labour market more difficult for people with disabilities.
 • Responses to protect people with disabilities against job loss during the pandemic have often been limited. To ensure that they are not left behind in the recovery from the COVID-19 crisis, appropriate financial resources are needed to enable disability-inclusive solutions.
 • Labour market support measures must take account of disability and tailor policy responses to support the inclusion of people with disabilities in employment. All actors – governments, employers and NGOs representing the voices of people with disabilities – play an important role in the provision of support.
 • More high-quality data, broken down by disability type and comparable across the EU, are necessary to ensure the effective integration of people with disabilities into the labour market. Measures to support people with disabilities must also be systematically evaluated and the results fed back into policymaking.
 • While supporting and promoting the labour market participation of people with disabilities is crucial, adequate and inclusive social protection mechanisms also need to be put in place to ensure support is available for all people with disabilities, irrespective of their employment status.
Read less

Sammanfattning

I denna rapport undersöks utvecklingen av medlemsstaternas politik för att inkludera personer med funktionsnedsättning på den öppna arbetsmarknaden. Särskilt fokus ligger på tre stadier, dvs. möjligheterna att ta sig in på, stanna kvar på och återvända till arbetsmarknaden efter en tids frånvaro.Read more

I denna rapport undersöks utvecklingen av medlemsstaternas politik för att inkludera personer med funktionsnedsättning på den öppna arbetsmarknaden. Särskilt fokus ligger på tre stadier, dvs. möjligheterna att ta sig in på, stanna kvar på och återvända till arbetsmarknaden efter en tids frånvaro. I rapporten undersöks mekanismerna bakom och ändamålsenligheten i mer än 150 olika politiska åtgärder som fanns på plats i EU redan före covid-19-pandemin för att hantera följande områden: skapande av arbetstillfällen, tillgång på arbetskraft, efterfrågan på arbetskraft samt kontextuella faktorer. Den innehåller dessutom en uppdaterad analys av tidiga politiska åtgärder som vidtagits efter pandemin i syfte att stödja personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Undersökningen kompletteras av en fallstudie om Irland. I den beskrivs funktionsnedsättningarnas och stödsystemens komplexitet i ett bredare perspektiv. Rapporten bygger på tidigare erfarenheter och innehåller slutsatser om hur personer med funktionsnedsättning bättre kan integreras på den öppna arbetsmarknaden. 

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  86
  Referensnummer: 
  EF20013
  ISBN: 
  978-92-897-2168-4
  Katalognummer: 
  TJ-02-21-332-EN-N
  DOI: 
  10.2806/143896
  Catalogue info

  Funktionsnedsättning och integration på arbetsmarknaden: Politiska trender och stödåtgärder i EU:s medlemsstater

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2021), Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF20013EN1
  Catalogue info

  Funktionsnedsättning och integration på arbetsmarknaden: Politiska trender och stödåtgärder i EU:s medlemsstater

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

  • Integration of people with disabilities into the open labour market: Irish case study
   Case study
   19 april 2021
   Författare
   O'Donnell, Joan; Schmidt, Barbara
   Number of pages
   31
   Referensnummer
   WPEF21044
 • Tables and graphs

  The report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment, poverty and social exclusion issues for people with disabilities, as reported in the 2020 European Semester country reports
  • Table 2: Perceived role of different actors in EU Member States regarding the integration of people with disabilities into the open labour market
  • Table 3: Distribution of policies by country and cluster, EU27 and the UK
  • Table 4: Overview of quota systems in EU Member States

  List of figures

  • Figure 1: EU policies and initiatives
  • Figure 2: Policy measures by key type
  • Figure 3: Measures by key beneficiaries
  • Figure 4: Measures assessed/evaluated by presence or absence of support from EU funds
  • Figure 5: Number of policy measures identified supporting job creation by country
  • Figure 6: Mechanisms, outcomes and effectiveness of incentives for employers
  • Figure 7: Mechanisms, outcomes and effectiveness of quota systems
  • Figure 8: Mechanisms, outcomes and effectiveness of entrepreneurship support
  • Figure 9: Mechanisms, outcomes and effectiveness of social enterprises
  • Figure 10: Mechanisms, outcomes and effectiveness of public procurement and public works
  • Figure 11: Number of policy measures identified supporting employees and jobseekers by country
  • Figure 12: Mechanisms, outcomes and effectiveness of all-encompassing and individual support
  • Figure 13: Mechanisms, outcomes and effectiveness of guidance and counselling
  • Figure 14: Mechanisms, outcomes and effectiveness of skills enhancement and assessment and transition from education
  • Figure 15: Mechanisms, outcomes and effectiveness of vocational rehabilitation
  • Figure 16: Number of policy measures identified supporting the employing organisation by country
  • Figure 17: Mechanisms, outcomes and effectiveness of workplace adaptations and assistance
  • Figure 18: Mechanisms, outcomes and effectiveness of retention support and awareness-raising
  • Figure 19: Number of policy measures supporting the institutional environment by country
  • Figure 20: Mechanisms, outcomes and effectiveness of legal instruments
  • Figure 21: Mechanisms, outcomes and effectiveness of intermediation between demand and supply: matching services and placements
  • Figure 22: Mechanisms, outcomes and effectiveness of capacity building

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar