Anticipating and managing the impact of change

Klimatpolitikens fördelningsmässiga effekter i Europa

Report
Publicerad
6 juli 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Sammanfattning

Med den europeiska gröna given har EU initierat en rad politiska beslut och åtgärder som siktar mot att förebygga och begränsa klimatförändringarnas effekter. Huvudmålet är att åstadkomma en omställning till en klimatneutral ekonomi. De klimatpolitiska åtgärderna är nödvändiga men kan medföra oönRead more

Med den europeiska gröna given har EU initierat en rad politiska beslut och åtgärder som siktar mot att förebygga och begränsa klimatförändringarnas effekter. Huvudmålet är att åstadkomma en omställning till en klimatneutral ekonomi. De klimatpolitiska åtgärderna är nödvändiga men kan medföra oönskade fördelningsmässiga effekter för enskilda individer och företag. Förutom de avsedda effekterna kan vissa åtgärder, till exempel koldioxidskatter, även ha regressiva effekter, som påverkar låginkomsttagare negativt och därmed minskar deras acceptans. Den här rapporten, som bygger på de senaste nationella erfarenheterna, tar upp de klimatpolitiska åtgärder som kan ge fördelningsmässiga effekter och hur de hanteras i de olika medlemsstaterna. Rapporten redogör även för de viktigaste frågorna och huvudaktörerna i den offentliga debatt som förs om de klimatpolitiska åtgärdernas sociala och ekonomiska effekter. 

Read less

Formats and languages

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar