Industrial relations and social dialogue

Minimilöner år 2021: årlig översyn

Report
Publicerad
10 juni 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • Mellan 2020 och 2021 höjdes minimilönerna försiktigt i de flesta medlemsstaterna. Den registrerade medianökningen per land var 3 procent (beräknad i nationella valutor). Bara några få medlemsstater beslutade att frysa sin minimilönenivå fram till 2021. Detta skiljer sig väsentligt från medlemsstaternas reaktioner under finanskrisen.
Read more
 • Mellan 2020 och 2021 höjdes minimilönerna försiktigt i de flesta medlemsstaterna. Den registrerade medianökningen per land var 3 procent (beräknad i nationella valutor). Bara några få medlemsstater beslutade att frysa sin minimilönenivå fram till 2021. Detta skiljer sig väsentligt från medlemsstaternas reaktioner under finanskrisen.
 • Länder utan lagstadgad minimilön (Österrike, Danmark, Finland, Italien, Sverige och Norge) uppvisade måttliga löneökningar medan förhandlingar i allmänhet förblev i stort sett stabila. Eftersom kollektivförhandlingar i vissa fall påverkades av pandemin blev vissa förnyelser och lönehöjningar uppskjutna.
 • Den största utmaningen för beslutsfattare under 2020 års runda av fastställande av minimilön var den allmänna ekonomiska osäkerheten kring pandemin. Där prognoser överhuvudtaget var möjliga var de mer osäkra eller instabila än vanligt.
 • Ståndpunkterna hos arbetsmarknadens parter om det föreslagna EU-direktivet om minimilön har förblivit oförändrade. I allmänhet gäller att arbetsgivarorganisationer är mest kritiska och de föredrar en icke-bindande rekommendation. De flesta fackföreningar är för initiativet men vill gärna att det ska gå ännu längre. Det råder delade meningar hos regeringar.
Read less

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar hur minimilöner för 2021 fastställdes under 2020 – året som präglades av covid-19-pandemin. I rapporten granskas de svårigheter som nationella beslutsfattare upplevde och hur de vid beslutsfattande om minimilönen reagerade på utmaningarna till följd av pandemins ekonomiska Read more

Rapporten sammanfattar hur minimilöner för 2021 fastställdes under 2020 – året som präglades av covid-19-pandemin. I rapporten granskas de svårigheter som nationella beslutsfattare upplevde och hur de vid beslutsfattande om minimilönen reagerade på utmaningarna till följd av pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser. Den kartlägger i vilken omfattning minimilöner behandlades i covid-19-relaterade stödåtgärder. I rapporten diskuteras framsteg med EU-initiativet för tillräckliga minimilöner och reaktionerna från arbetsmarknadens parter på EU-nivå och nationella beslutsfattare kartläggs. Rapporten åtföljs av två kompletterande arbetsdokument: det ena innehåller en analys av utvecklingar för lågavlönade arbetstagare och arbetstagare med minimilön under det senaste årtiondet; det andra sammanfattar den senaste forskningen kring minimilöner i EU-länderna, Norge och Förenade kungariket. 

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  74
  Referensnummer: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Katalognummer: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Minimilöner år 2021: årlig översyn

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Minimilöner år 2021: årlig översyn

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar