Industrial relations and social dialogue

Minimilöner år 2022: årlig översyn

Report
Publicerad
15 juni 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Ladda ned

Resultat

 • Även om de nominella minimilönerna ökade betydligt mellan den 1 januari 2021 och den 1 januari 2022 innebär det inte i praktiken att levnadsstandarden höjs när hänsyn tas till den stigande inflationen. Under samma period minskade de reella lönerna för minimilöntagare i 15 av de 21 medlemsstater som har lagstadgad minimilön.
Read more
 • Även om de nominella minimilönerna ökade betydligt mellan den 1 januari 2021 och den 1 januari 2022 innebär det inte i praktiken att levnadsstandarden höjs när hänsyn tas till den stigande inflationen. Under samma period minskade de reella lönerna för minimilöntagare i 15 av de 21 medlemsstater som har lagstadgad minimilön.
 • Om den nuvarande inflationstrenden fortsätter kommer de reella minimilönerna knappt att öka alls i något land under 2022, och de betydande minskningarna av minimilöntagarnas köpkraft kommer att bli ett dominerande tema, såvida inga ytterligare lönejusteringar eller andra stödåtgärder för lågavlönade införs för att ta itu med frågan under året. Länder med automatiska indexeringsmekanismer, såsom Belgien, Frankrike och Luxemburg, har snabbare höjt lönerna i linje med inflationen, men ytterligare ad hoc-ökningar kan också komma att införas, såsom skett i Grekland.
 • Med anledning av det föreslagna EU-direktivet om tillräckliga minimilöner har några medlemsstater bytt fokus för debatten i ämnet och förbereder sig för förändringar, bland annat när det gäller att fastställa kriterier för lönesättning eller höja lönerna i linje med de ”internationella referensvärden” som nämns i förslaget. Tyskland har till exempel beslutat att i oktober 2022 höja sin minimilön till 12 euro i timmen, vilket motsvarar ungefär 60 procent av medianlönen.
 • Enligt nya rön är det bara i Danmark, Lettland och Norge som det förekommer omfattande diskussioner bland nationella aktörer om hur man ska främja kollektiva förhandlingar och uppnå ökad lönesättning genom sådana förhandlingar. Att upprätta handlingsplaner för att främja kollektiva förhandlingar tas upp som en viktig del i det nya EU-direktivet om tillräckliga minimilöner och kommer att vara ett centralt krav för medlemsstaterna.
 • Minimilönerna kan komma att spela en avgörande roll för att minska löneskillnaderna. Rön från Spanien visar till exempel att den 22-procentiga höjningen av minimilönen under 2019 ledde till den största minskningen av löneskillnaderna i de 27 EU-medlemsstaterna under samma år. Detta beror troligen på att höjningen av minimilönen motverkade de stora löneskillnaderna i Spanien, som hade ökat under året före höjningen.
Read less

Sammanfattning

Efter att återhållsamhet iakttagits vid förhandlingarna om minimilöner för 2021 ökade de nominella minimilönerna för 2022 markant i takt med att de negativa följderna av pandemin minskade och ekonomin och arbetsmarknadssituationen förbättrades. I samband med detta höjdes minimilönerna i 20 av de Read more

Efter att återhållsamhet iakttagits vid förhandlingarna om minimilöner för 2021 ökade de nominella minimilönerna för 2022 markant i takt med att de negativa följderna av pandemin minskade och ekonomin och arbetsmarknadssituationen förbättrades. I samband med detta höjdes minimilönerna i 20 av de 21 EU-medlemsstater som har lagstadgade minimilöner. En betydande ökning syntes i de central- och östeuropeiska medlemsstaterna jämfört med de äldre medlemsstaterna, men den största ökningen skedde i Tyskland. När hänsyn tas till inflationen ökade dock de reella minimilönerna endast i sex medlemsstater.

Om den nuvarande inflationstrenden fortsätter kommer de reella minimilönerna knappt att öka alls i något land under 2022. De markanta minskningarna av minimilöntagarnas köpkraft kommer sannolikt att dominera bilden om inga politiska förändringar görs för att ta itu med frågan under året. Det har i stort sett inte skett några förändringar av processerna för att fastställa minimilöner och tillhörande lagstiftning i EU, förutom en liten justering som gjordes under 2022.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  76
  Referensnummer: 
  EF22040EN
  ISBN: 
  978-92-897-2266-7
  Katalognummer: 
  TJ-AS-22-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/754979
  Catalogue info

  Minimilöner år 2022: årlig översyn

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2022), Minimum wages in 2022: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF22040EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2022: Annual review

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 1 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Gross statutory minimum wages, 21 EU Member States, 2021 and 2022 compared
  Table 2: Change in monthly minimum wages (%) in collective agreements for 10 low-paid jobs, in nominal terms, 1 January 2020–1 January 2022
  Table 3: Addressing low pay in collective bargaining in countries without statutory minimum wages
  Table 4: Changes to minimum wage regulations in 2021 for 2022
  Table 5: Setting of statutory minimum wages for 2022 in countries where the social partners did not reach an agreement
  Table 6: Policy debates on changes to mechanisms for minimum wage setting
  Table 7: From minimum to living wage policies – new developments in 2021 and early 2022
  Table 8: Plans to increase minimum wages to bring them closer to median wages
  Table 9: Changes in policies affecting net take-home pay
  Table 10: Influence of proposed EU policy on national minimum wage setting
  Table 11: Latest research on minimum wages in the EU, published in late 2020 and 2021

  Table A1: Monthly equivalised basic pay rates from the largest collective agreements covering 10 low-paid jobs, January 2021 and January 2022 (national currencies)     
  Table A2: Monthly equivalised basic pay rates from the largest collective agreements covering 10 low-paid jobs, January 2022 (€)
  Table A3: Change in monthly minimum wages in collective agreements, in real terms and in national currencies, between 1 January 2021 and 1 January 2022, for 10 low-paid jobs (%)

  List of figures

  Figure 1: Proportion of EU employees earning close to the minimum wage (%), by sociodemographic and employment characteristics, EU, 2018
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), 21 EU Member States, 2022
  Figure 3: Year-on-year change in inflation rates (%), Member States, 2021 and 2022
  Figure 4: Monthly evolution in inflation, by category, EU, January 2020–April 2022
  Figure 5: Changes in minimum wages in real terms (%), 21 EU Member States, January 2021–January 2022
  Figure 6: Minimum wages in nominal and real terms (€), Belgium, January 2020–May 2022
  Figure 7: Collectively agreed average and median monthly wages (€) in 10 low-paid jobs, January 2022
  Figure 8: Change in average monthly minimum wages (%) set in collective agreements for 10 low-paid jobs, in nominal and real terms, 1 January 2020–1 January 2022
  Figure 9: Minimum wage setting for 2022 and the role of the social partners
  Figure 10: Evolution of average wages by wage quintile, Spain, 2009–2019
  Figure 11: Relative change in average wages (%) by wage decile, Spain, 2018 and 2019
  Figure 12: Relative change in wage inequality (%), EU Member States, 2018 and 2019
  Figure 13: Relative change in average wages (%) by employees’ sociodemographic and employment characteristics, Spain, 2018 and 2019     
  Figure 14: Relative change in average wages by wage decile, and change in wage inequality, Spain, 2019 (%)

  Figure A1: Changes in minimum wages in real terms, selected EU Member States by group, January 2020 to January 2022

 • Podcast

  Listen to our Eurofound Talks podcast on minimum wages

  In episode 7 of our Eurofound Talks podcast series, we speak with Senior Research Manager Christine Aumayr-Pintar on the importance of minimum wages in the EU, different processes in place, the latest EU developments in ensuring adequate minimum wages, and the growing issue of inflation for low-wage earners.

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar