Promoting social cohesion and convergence

Upprätthållande av förtroende under covid-19-pandemin

Report
Publicerad
16 november 2022
Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
pdf
Formats and languages
Executive summary
Ladda ned

Resultat

 • Under pandemin ledde förbättrade förtroendenivåer, särskilt gentemot nationella institutioner, till att regeringens åtgärder med anledning av covid-19 i högre grad upplevdes som tillfredsställande. Detta pekar på förtroendets viktiga roll inom effektiv krishantering. För framtida krishantering är det avgörande att förstå vikten av förtroende och dess effekter i samhället.
Read more
 • Under pandemin ledde förbättrade förtroendenivåer, särskilt gentemot nationella institutioner, till att regeringens åtgärder med anledning av covid-19 i högre grad upplevdes som tillfredsställande. Detta pekar på förtroendets viktiga roll inom effektiv krishantering. För framtida krishantering är det avgörande att förstå vikten av förtroende och dess effekter i samhället.
 • Medborgares ekonomiska oro spelar en viktig roll när det gäller att skapa ett samhälle där medborgarna känner förtroende. För att uppnå detta är det avgörande att återhämtningen från pandemin sker på ett rättvist och inkluderande sätt, med lika tillgång till utbildning och fortbildning, sysselsättning, bostäder till överkomliga priser och social trygghet. Det gäller i synnerhet inom ramen för en rättvis omställning där ingen person eller region får lämnas utanför.
 • Forskningsresultaten bekräftar att individer som känner förtroende är mer benägna att delta i immuniseringskampanjer, vilket understryker vikten av förtroende bland befolkningen för att samhällen ska kunna hantera hälsokriser på ett effektivt sätt. Förtroende för institutioner är en viktig del av detta.
 • Under covid-19-pandemin var individer med lågt förtroende för institutioner, som regeringar eller vetenskapliga och medicinska institutioner, till en lägre grad representerade i vaccinationstäckningen. Eftersom förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet och läkemedelsindustrin är särskilt relevant i detta sammanhang är det avgörande att beslutsfattare tydligt och kontinuerligt kommunicerar information om vacciner och deras biverkningar.
 • Resultaten visar att svarande som i första hand använder sociala medier som nyhetskälla ofta hade lägre förtroende för institutioner och var mindre tillfredsställda med regeringens åtgärder med anledning av covid-19 än de som i första hand använder traditionella medier. Därför måste såväl EU som medlemsstaterna prioritera hanteringen av felaktig eller vilseledande information samt motbevisa uppgifter som syftar till att vilseleda på sociala medieplattformar.
Read less

Sammanfattning

I rapporten undersöks hur medborgarnas förtroende för institutioner – inbegripet nationella regeringar, EU, vetenskapliga institutioner och medier – utvecklades i relation till covid-19-pandemin under 2020 och 2021. Mediers roll under krisen analyseras med betoning på förhållandet mellan användniRead more

I rapporten undersöks hur medborgarnas förtroende för institutioner – inbegripet nationella regeringar, EU, vetenskapliga institutioner och medier – utvecklades i relation till covid-19-pandemin under 2020 och 2021. Mediers roll under krisen analyseras med betoning på förhållandet mellan användningen av sociala medier och förtroende för institutioner, effekterna av felaktig eller vilseledande information och desinformation (medvetet vilseledande information). I rapporten beskrivs konsekvenserna av politiska åtgärder med anledning av covid-19 på grundval av en omfattande litteraturöversikt, och med fokus på medborgarnas förtroende för nationella institutioner och för EU. Även dynamiken mellan förtroende och missnöje tas upp i förhållande till pandemin, bland annat med avsikt på vaccininsatsernas effekter.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
  Antal sidor: 
  74
  Referensnummer: 
  EF22001
  ISBN: 
  978-92-897-2291-9
  Katalognummer: 
  TJ-03-22-045-EN-N
  DOI: 
  10.2806/707872
  Catalogue info

  Upprätthållande av förtroende under covid-19-pandemin

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2022), Maintaining trust during the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF22001EN1
  Catalogue info

  Maintaining trust during the COVID-19 pandemic

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 1 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures

  List of tables

  • Table 1: Definitions of digitisation technologies
  • Table 2: Overview of the digitisation case studies
  • Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  • Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  • Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  • Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  • Figure 1: Analytical model for digital technologies
  • Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  • Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  • Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  • Figure 5: Key elements for successful technology implementation
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar