Working conditions and sustainable work

Arbetsvillkor under covid-19-pandemin: konsekvenser för framtiden

Report
Uppdaterad
15 december 2022
Publicerad
29 november 2022
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • En god arbetskvalitet främjar välbefinnande och är kärnan i ett högkvalitativt arbetsliv. Under pandemin hade arbetskvaliteten en positiv inverkan på balansen mellan arbete och privatliv samt förmågan att få ekonomin att gå ihop. Förtroendet gentemot arbetsplatsen ökade också. Dessa positiva resultat gör arbetet hållbart, vilket gör det möjligt för arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet längre.
Read more
 • En god arbetskvalitet främjar välbefinnande och är kärnan i ett högkvalitativt arbetsliv. Under pandemin hade arbetskvaliteten en positiv inverkan på balansen mellan arbete och privatliv samt förmågan att få ekonomin att gå ihop. Förtroendet gentemot arbetsplatsen ökade också. Dessa positiva resultat gör arbetet hållbart, vilket gör det möjligt för arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet längre.
 • Undersökningen bekräftar den kvarvarande könssegregeringen på sektorsnivå, yrkesnivå och arbetsplatsnivå, vilket visar att vi är långt ifrån målen om lika möjligheter för kvinnor och män när det kommer till arbete samt lika tillgång till viktiga beslutsfattande befattningar på arbetsplatsen. Under 2021 arbetade endast 1 av 5 arbetstagare på en arbetsplats med jämn könsfördelning, medan endast en tredjedel av arbetstagarna hade en kvinna som chef. Detta kräver ökade insatser för att undanröja de stereotyper som begränsar kvinnors och mäns val av arbete.
 • Oroväckande uppgifter från undersökningen visar att ett stort antal arbetstagare i EU fortfarande befinner sig i utsatta situationer, där 26 procent uppger att de har svårt att få ekonomin att gå ihop och 17 procent att de inte kan förutsäga sina inkomster under de kommande tre månaderna. Detta belyser vikten av politiska insatser som gör det lönsamt att arbeta och som är inriktade på särskilda grupper såsom ensamstående föräldrar och arbetstagare med lågavlönade arbeten, eftersom de är utsatta för större ekonomiskt tryck och drabbades hårdare av pandemirestriktionerna än andra grupper.
 • De flesta arbetstagare arbetar inte i en miljö som stöder deras kompetensutveckling. Dessutom uppgav nästan hälften av arbetstagarna att de inte hade tillräckliga möjligheter att använda sin kompetens och sina kunskaper i sitt arbete. Detta understryker den viktiga roll som företagen har när det gäller att stödja utvecklingen av kvalificerad arbetskraft. Europaåret för kompetens 2023 kan på ett betydande sätt bidra till att öka medvetenheten om dessa utmaningar.
 • Arbetskvalitet kommer att spela en avgörande roll i EU:s omställning till en koldioxidneutral ekonomi genom att se till att nya arbetstillfällen och roller främjar ett längre, hälsosammare och bättre arbetsliv. Resultaten visar att nya gröna jobb potentiellt kommer att leda till bättre arbetskvalitet. Många befintliga jobb, för vilka efterfrågan kommer att öka i den gröna omställningen, uppvisar dock sämre arbetskvalitet, vilket understryker vikten av att även integrera arbetskvalitet i miljöanpassningspolitiken.
Read less

Sammanfattning

De strikta folkhälsorestriktioner som många länder införde under 2020 för att få bukt med covid-19-pandemin förändrade tvärt arbetslivet och fortsatte att påverka det under de nästföljande två åren. Mellan mars och november 2021 genomfördes över 70 000 intervjuer i 36 länder inom ramen för EuropeRead more

De strikta folkhälsorestriktioner som många länder införde under 2020 för att få bukt med covid-19-pandemin förändrade tvärt arbetslivet och fortsatte att påverka det under de nästföljande två åren. Mellan mars och november 2021 genomfördes över 70 000 intervjuer i 36 länder inom ramen för Europeiska telefonundersökningen om arbetsvillkor, som är en urvalsundersökning av hög kvalitet. Syftet var att ge en detaljerad bild av européernas arbetsliv under denna exceptionella tid.
I rapporten redogörs för européernas arbetsvillkor under 2021. I rapporten undersöks variationerna i arbetskvalitet och dess positiva samband med välbefinnande, hälsa, arbetsengagemang och arbetets finansiella bärkraft identifieras. Den belyser skillnaderna i arbetstagarnas erfarenheter beroende på arbetstagarnas egna egenskaper och deras ställning på arbetsplatsen. Syftet med rapporten, med utgångspunkt i denna analys, är att dra lärdomar inför framtiden, särskilt när det gäller den bestående inverkan på vårt sätt att arbeta och konsekvenserna för hur arbetet organiseras, arbetskvaliteten och samspelet mellan arbete och privatliv.

Read less

Format

 • Rapport

  Last updated date: 
  08 dec 2022
  Antal sidor: 
  150
  Referensnummer: 
  EF22012
  ISBN: 
  978-92-897-2294-0
  Katalognummer: 
  TJ-03-22-111-EN-N
  DOI: 
  10.2806/056613
  Catalogue info

  Arbetsvillkor under covid-19-pandemin: konsekvenser för framtiden

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2022), Working conditions in the time of COVID-19: Implications for the future, European Working Conditions Telephone Survey 2021 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF22012EN1
  Catalogue info

  Arbetsvillkor under covid-19-pandemin: konsekvenser för framtiden

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Telephone Survey 2021: Quality assurance and control report
   Working paper
   13 december 2022
   Författare
   Ipsos NV, Belgium
   Number of pages
   52
   Referensnummer
   WPEF22051
  • European Working Conditions Telephone Survey 2021: Technical report
   Working paper
   2 december 2022
   Författare
   Ipsos NV, Belgium
   Number of pages
   228
   Referensnummer
   WPEF22050
  • Work-related changes during COVID-19 pandemic: Exploring longitudinal data from the European Working Conditions Survey
   Working paper
   29 november 2022
   Författare
   Number of pages
   53
   Referensnummer
   WPEF22047
  • European Working Conditions Telephone Survey 2021: Data validation and editing report
   Working paper
   23 november 2022
   Författare
   Ipsos NV, Belgium
   Number of pages
   138
   Referensnummer
   WPEF22048
 • Data

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Change in employment levels and weekly hours worked, year on year by quarter, by age and gender, EU27, 2019–2020 and 2020–2021
  Table 2: Distribution of workers according to employment situation at time of survey, by gender, EU27 (%)
  Table 3: Distribution of employees with working hours stated in their employment contract according to usual hours of work, by gender, EU27 (%)
  Table 4: Dimensions of job quality and corresponding job demands and job resources
  Table 5: Physical environment – High level of exposure to physical risks and demands, EU27, 2021 (%)
  Table 6: Social environment – Exposure to intimidation and discrimination and receipt of social support, EU27 (%)
  Table 7: Job tasks – Work intensity and task discretion and autonomy, EU27 (%)
  Table 8: Organisational characteristics – Organisational participation and dependence, EU27 (%)
  Table 9: Working time arrangements – Unsocial work schedules and flexibility in working hours, EU27 (%)
  Table 10: Job prospects – Job insecurity, training opportunities and career advancement, EU27 (%)
  Table 11: Intrinsic job features – Intrinsic rewards and opportunities for self-realisation, EU27, 2021 (%)
  Table 12: Association between job quality, job demands and job resources and well-being and quality of working life indicators
  Table 13: Reported health problems, by occupation, EU27 (percentage point difference from mean)
  Table 14: Greening occupational groups
  Table 15: Job demands of greening occupational groups compared with average
  Table 16: Job resources of greening occupational groups compared with average

  Table A1: EWCTS questionnaire structure
  Table A2: ISCO-08 occupational groups (two-digit level) classified by dominant gender
  Table A3: Variables used to identify COVID groups (other than occupation and sector)
  Table A4: Overview of the job quality dimensions and job characteristics of the quality of the working environment

  List of figures

  Figure 1: Changes in unemployment, employment and inactivity rates, year on year by quarter, EU27, 2019–2020 and 2020–2021 (percentage points)
  Figure 2: Total number of jobs supported by government measures, by month, EU27, 2020–2021 (millions)
  Figure 3: Sectoral shifts in employment, by NACE sector, year on year by quarter, EU27, Q2 2019–Q2 2021 (percentage points)
  Figure 4: Occupational shifts in employment, year on year by quarter, EU27, Q2 2019–Q2 2021 (percentage points)
  Figure 5: Temporary employees as a proportion of all employees, EU Member States, 2019–2021 (%)
  Figure 6: Shares of sectors in total employment, by gender, EU27 (%)
  Figure 7: Distribution of men, women and all workers according to sectoral gender-balance category, EU27 (%)
  Figure 8: Shares of occupations in total employment, by gender, EU27 (%)
  Figure 9: Distribution of men and women according to occupational gender-balance category, EU27 (%)
  Figure 10: Composition of households, by full-time and part-time employment and by gender, EU27 (%)
  Figure 11: Composition of households, by full-time and part-time employment, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 12: Workers with temporary contracts, by occupational group and duration of contract, EU27 (%)
  Figure 13: Solo self-employed workers, by dependence status, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 14: Employees who worked more than contracted hours, breakdown by sector and occupation according to gender, EU27 (%)
  Figure 15: Main place of work, by employment status, EU27 (%)
  Figure 16: Main place of work, by sector, EU27 (%)
  Figure 17: Main place of work, by occupation, EU27 (%)
  Figure 18: Main place of work, by telework status, EU27 (%)
  Figure 19: Categorisation of working population into COVID groups, EU27 (%)
  Figure 20: High levels of physical risk, by sector, EU27 (%)
  Figure 21: Subsectors with highest levels of exposure to infectious materials and proportion of women employed in each, EU27 (%)
  Figure 22: Exposure to at least one type of intimidation, EU Member States (%)
  Figure 23: Exposure to intimidation and discrimination, by sector and gender, EU27 (%)
  Figure 24: Levels of social support from managers, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 25: Working at high speed and to tight deadlines always or often, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 26: Autonomy to choose or change methods of work, by occupation, EU27 (%)
  Figure 27: Organisational participation and workplace voice, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 28: Working in free time, by place of work, EU27 (%)
  Figure 29: Long working hours, by place of work, EU27 (%)
  Figure 30: Working at short notice, by employment status, EU27 (%)
  Figure 31: Very easy to take an hour or two off work, by occupation and gender, EU27 (%)
  Figure 32: Expectation of undesirable change in the workplace situation, by sector, EU27 (%)
  Figure 33: Access to training opportunities, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 34: Recognition at work, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 35: Job quality index, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 36: Job quality index, by employment status, EU27 (%)
  Figure 37: Job quality index, by sector, EU27 (%)
  Figure 38: Job quality index, by occupation, EU27 (%)
  Figure 39: Extent of influence of a computerised system, a supervisor, and customers on employees’ work, EU27 (%)
  Figure 40: Employees influenced to a large extent by a computerised system, a supervisor and customers, by occupation, EU27 (%)
  Figure 41: Employees influenced by a computerised system, a supervisor and customers, by level of autonomy, EU27 (%)
  Figure 42: Extent of combined influence on employees, by work intensity, EU27 (%)
  Figure 43: Frequency of working with digital devices, by extent of influence of a computerised system, EU27 (%)
  Figure 44: Autonomy of employees influenced by a computerised system, by use of a digital device, EU27 (%)
  Figure 45: Types of work organisation and proportion of EU employees in each, EU27 (%)
  Figure 46: Types of work organisation, by COVID groups, EU27 (% of employees)
  Figure 47: Job quality index, by type of work organisation, EU27 (% of employees)
  Figure 48: Health and safety delegate or committee in the workplace, by sector and workplace size, EU27 (% of employees)
  Figure 49: Health and safety delegate or committee in the workplace, EU Member States and other European countries (% of employees)
  Figure 50: Trade union, works council or similar body in the workplace, by sector and workplace size, EU27 (% of employees)
  Figure 51: Formal employee representation setup, by main place of work, EU27 (% of employees)
  Figure 52: Formal employee representation setup, by COVID group, EU27 (% of employees)
  Figure 53: Distribution of employees according to presence of formal employee representation and meetings in the workplace, EU27 (%)
  Figure 54: Predominant gender in the workplace, by gender, EU27 (%)
  Figure 55: Predominant gender in the workplace in mixed-gender occupations, EU27 (%)
  Figure 56: Predominant gender in the workplace, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 57: Gender of the boss, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 58: Gender of the boss, by employee gender, EU27 (%)
  Figure 59: Educational level of employees, by gender of boss, EU27 (%)
  Figure 60: COVID groups, by employee gender and gender of the boss, EU27 (%)
  Figure 61: Usual number of days in a working week, by employment status, EU27 (%)
  Figure 62: Usual weekly hours in paid work and their dispersion, by gender, EU Member States and other European countries (weekly hours)
  Figure 63: Distribution of employees and the self-employed according to usual weekly hours in paid work, by gender, EU27 (%)
  Figure 64: Usual weekly hours in paid work, by occupational group, sector and workplace size, EU27 (%)
  Figure 65: Gender gaps in weekly paid, unpaid and total working hours, EU Member States (weekly hours)
  Figure 66: Frequency of unpaid work activities, by gender, EU27 (%)
  Figure 67: Paid and unpaid work, by occupational group and gender, EU27 (weekly hours)
  Figure 68: Paid and unpaid work, by COVID group and gender, EU27 (weekly hours)
  Figure 69: Paid and unpaid work of women and men, by full-time and part-time status, EU27 (weekly hours)
  Figure 70: Paid, unpaid and total work of women and men, by age group, EU27 (weekly hours)
  Figure 71: Daily unpaid work activities, by gender and age group, EU27 (%)
  Figure 72: Paid and unpaid work of women and men, by number of children, EU27 (weekly hours)
  Figure 73: Paid and unpaid work of women and men, by ability to make ends meet, EU27 (weekly hours)
  Figure 74: Workers whose working hours fitted in with family and social commitments outside work well or very well, EU Member States and other European countries (%)
  Figure 75: Poor fit between working hours and family and social commitments outside work, by occupation, sector and employment status, EU27 (%)
  Figure 76: Fit between working hours and family and social commitments outside work, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 77: Poor work–life balance, men and women compared, by age group, household type and age of youngest child, EU27 (%)
  Figure 78: Work–life conflicts, by occupation and sector, EU27 (%)
  Figure 79: Work–life conflicts, men and women compared, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 80: Worrying about work (always or often), men and women compared, by age group, household type and age of youngest child, EU27 (%)
  Figure 81: Feeling tired after work (always or often), men and women compared, by age group, household type and age of youngest child, EU27 (%)
  Figure 82: Fit between working hours and family and social commitments outside work, by job quality, EU27 (%)
  Figure 83: Work–life conflicts, men and women compared, by job quality, EU27 (%)
  Figure 84: Distribution of usual and preferred weekly hours, by gender and employment status, EU27 (%)
  Figure 85: Working time preferences, by usual weekly working hours and work–life balance, EU27 (%)
  Figure 86: Working time preferences, by age group, employment status, occupation and sector, EU27 (%)
  Figure 87: Working time preferences, by relationship between usual hours and contracted hours, EU27 (%)
  Figure 88: Difference between average usual and preferred weekly working hours, by household type and gender, EU27 (hours)
  Figure 89: Working time preferences, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 90: Difficulty making ends meet, by country, EU27 and other European countries (%)
  Figure 91: Difficulty making ends meet, by household type and level of difficulty, EU27 (%)
  Figure 92: Financial sustainability indicators, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 93: Job quality index, by ability to make ends meet, EU27 (%)
  Figure 94: Aspects of social climate, by type of work organisation, EU27 (%)
  Figure 95: Aspects of social climate, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 96: Social climate indicator, by job quality index, EU27 (%)
  Figure 97: Work engagement, by type of work organisation and COVID group, EU27 (%)
  Figure 98: Work engagement by the job quality index, EU27 (%)
  Figure 99: Employees whose health and safety is at risk because of their work, by sector and occupation, EU27 (%)
  Figure 100: Health problems reported in the 12 months before the survey, EU27 (%)
  Figure 101: Number of health problems, by COVID group, EU27 (%)
  Figure 102: Presenteeism, by place of work, EU27 (%)
  Figure 103: Presenteeism, by gender, EU27 and other European countries (%)
  Figure 104: WHO-5 Well-being Index scores, by sociodemographic group and employment status (mean)
  Figure 105: Job quality index, by health-related indicators, EU27 (%)
  Figure 106: Job quality index, by greening occupational groups (%)

 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • European Working Conditions Telephone Survey 2021

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the European Working Conditions Telephone Survey (EWCTS) 2021, an extraordinary edition conducted during the COVID-19 pandemic. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar