Fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor: Sammanfattning

Résumé
Publicerad
19 mars 2008
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

Arbetet spelar en viktig roll i de flesta européers liv. Politikerna i EU har insett att förståelse för arbetstagarnas arbetsvillkor i de olika EU-länderna är avgörande för att förbättra arbetskvaliteten och öka produktiviteten och sysselsättningen, d.v.s. för att nå de så kallade Lissabonmålen. Institutets europeiska undersökning om arbetsvillkor som genomförs vart femte år har sedan 1990 gett en värdefull förståelse för frågor om arbetskvalitet. I denna fjärde undersökning presenteras arbetstagarnas synpunkter på en rad olika ämnen, exempelvis arbetsorganisation, arbetstid, lika möjligheter, vidareutbildning, hälsa och välfärd samt arbetstillfredsställelse.Publicerad: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor: Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound

  Arbetet spelar en viktig roll i de flesta européers liv. Politikerna i EU har insett att förståelse för arbetstagarnas arbetsvillkor i de olika EU-länderna är avgörande för att förbättra arbetskvaliteten och öka produktiviteten och sysselsättningen, d.v.s. för att nå de så kallade Lissabonmålen. Institutets europeiska undersökning om arbetsvillkor som genomförs vart femte år har sedan 1990 gett en värdefull förståelse för frågor om arbetskvalitet. I denna fjärde undersökning presenteras arbetstagarnas synpunkter på en rad olika ämnen, exempelvis arbetsorganisation, arbetstid, lika möjligheter, vidareutbildning, hälsa och välfärd samt arbetstillfredsställelse.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar