Fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor: Sammanfattning

Arbetet spelar en viktig roll i de flesta européers liv. Politikerna i EU har insett att förståelse för arbetstagarnas arbetsvillkor i de olika EU-länderna är avgörande för att förbättra arbetskvaliteten och öka produktiviteten och sysselsättningen, d.v.s. för att nå de så kallade Lissabonmålen. Institutets europeiska undersökning om arbetsvillkor som genomförs vart femte år har sedan 1990 gett en värdefull förståelse för frågor om arbetskvalitet. I denna fjärde undersökning presenteras arbetstagarnas synpunkter på en rad olika ämnen, exempelvis arbetsorganisation, arbetstid, lika möjligheter, vidareutbildning, hälsa och välfärd samt arbetstillfredsställelse.Publicerad: 12 April, 2007
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar