Fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor: Sammanfattning

Résumé
Publicerad
19 mars 2008
pdf
Format
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

Arbetet spelar en viktig roll i de flesta européers liv. Politikerna i EU har insett att förståelse för arbetstagarnas arbetsvillkor i de olika EU-länderna är avgörande för att förbättra arbetskvaliteten och öka produktiviteten och sysselsättningen, d.v.s. för att nå de så kallade Lissabonmålen. Institutets europeiska undersökning om arbetsvillkor som genomförs vart femte år har sedan 1990 gett en värdefull förståelse för frågor om arbetskvalitet. I denna fjärde undersökning presenteras arbetstagarnas synpunkter på en rad olika ämnen, exempelvis arbetsorganisation, arbetstid, lika möjligheter, vidareutbildning, hälsa och välfärd samt arbetstillfredsställelse.Publicerad: 12 April, 2007 Read less

Format

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor: Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound

  Arbetet spelar en viktig roll i de flesta européers liv. Politikerna i EU har insett att förståelse för arbetstagarnas arbetsvillkor i de olika EU-länderna är avgörande för att förbättra arbetskvaliteten och öka produktiviteten och sysselsättningen, d.v.s. för att nå de så kallade Lissabonmålen. Institutets europeiska undersökning om arbetsvillkor som genomförs vart femte år har sedan 1990 gett en värdefull förståelse för frågor om arbetskvalitet. I denna fjärde undersökning presenteras arbetstagarnas synpunkter på en rad olika ämnen, exempelvis arbetsorganisation, arbetstid, lika möjligheter, vidareutbildning, hälsa och välfärd samt arbetstillfredsställelse.

  Available formats

  • Download full reportPDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar