Förändringar över tiden – första resultaten av den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor - Sammanfattning

Résumé
Publicerad
16 februari 2012
Format
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

En undersökning av hur arbetsvillkoren har förändrats (eller förblivit oförändrade) kan visa vilka framsteg som görs mot att nå dessa politiska mål. Den kan också visa hur drivkrafter för förändring, t.ex. globalisering, teknisk utveckling, flexiblare arbetsorganisationer, Europas åldrande befolkning och det ökade antalet hushåll med två inkomsttagare har påverkat människors arbetsoch anställningsvillkor. Dessa första resultat av Eurofounds femte europeiska undersökning om arbetsvillkor ger en inledande överblick över vissa väsentliga förändringar i arbetsvillkoren över tiden.Ladda ned PDF: SV (pdf 205.27 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1074
  Catalogue info

  Förändringar över tiden – första resultaten av den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound

  En undersökning av hur arbetsvillkoren har förändrats (eller förblivit oförändrade) kan visa vilka framsteg som görs mot att nå dessa politiska mål. Den kan också visa hur drivkrafter för förändring, t.ex. globalisering, teknisk utveckling, flexiblare arbetsorganisationer, Europas åldrande befolkning och det ökade antalet hushåll med två inkomsttagare har påverkat människors arbetsoch anställningsvillkor. Dessa första resultat av Eurofounds femte europeiska undersökning om arbetsvillkor ger en inledande överblick över vissa väsentliga förändringar i arbetsvillkoren över tiden.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar