Unga i Europa som varken arbetar eller studerar: Preliminära slutsatser - Sammanfattning

Résumé
Publicerad
16 februari 2012
Författare: 
Eurofound

Sammanfattning

Eurofound har inom ramen för 2011 års arbetsprogram undersökt situationen för unga som varken arbetar eller studerar, den s.k. NEET-kategorin (not in employment, education or training). Undersökningen genomfördes av Eurofounds enhet för sysselsättning och konkurrenskraft med hjälp av nätverket av europeiska observationsorgan. Syftet var att se hur situationen ser ut för unga människor i EU i dag, i synnerhet unga som varken arbetar eller studerar, och att ta reda på vad deras brytning med arbetsmarknaden och utbildningsväsendet får för ekonomiska och sociala konsekvenser. De preliminära resultaten av undersökningen presenteras här i korthet.Ladda ned PDF: SV (pdf 181.81 Kb) Read less
 • Rapport

  Antal sidor: 
  8
  Referensnummer: 
  ef1172
  ISBN: 
  978-92-897-1056-5
  Katalognummer: 
  TJ-32-11-956-EN-C
  DOI: 
  10.2806/3177
  Catalogue info

  Unga i Europa som varken arbetar eller studerar: Preliminära slutsatser - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound

  Eurofound har inom ramen för 2011 års arbetsprogram undersökt situationen för unga som varken arbetar eller studerar, den s.k. NEET-kategorin (not in employment, education or training). Undersökningen genomfördes av Eurofounds enhet för sysselsättning och konkurrenskraft med hjälp av nätverket av europeiska observationsorgan. Syftet var att se hur situationen ser ut för unga människor i EU i dag, i synnerhet unga som varken arbetar eller studerar, och att ta reda på vad deras brytning med arbetsmarknaden och utbildningsväsendet får för ekonomiska och sociala konsekvenser. De preliminära resultaten av undersökningen presenteras här i korthet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar