Recessionen och hanteringen av en åldrande arbetskraft (Sammanfattning)

Résumé
Publicerad
22 mars 2012
Author(s): 
van Stolk, Chris

Sammanfattning

Eurofound har i studien ”Restructuring in recession and labour force participation” granskat företagens ålderspolicyer mot bakgrund av de omstruktureringar som har genomförts under recessionen. Företagens och staternas inställning till att behålla äldre anställda (50 år och äldre) i arbete undersöktes. Studien omfattade nio EU-länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Ungern, Lettland, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien.Ladda ned PDF: SV (pdf 222.35 Kb) Read less
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar