Recessionen och hanteringen av en åldrande arbetskraft (Sammanfattning)

Résumé
Publicerad
22 mars 2012
pdf
Formats and languages
  • Ladda ned
Författare: 
van Stolk, Chris

Sammanfattning

Eurofound har i studien ”Restructuring in recession and labour force participation” granskat företagens ålderspolicyer mot bakgrund av de omstruktureringar som har genomförts under recessionen. Företagens och staternas inställning till att behålla äldre ansRead more
Eurofound har i studien ”Restructuring in recession and labour force participation” granskat företagens ålderspolicyer mot bakgrund av de omstruktureringar som har genomförts under recessionen. Företagens och staternas inställning till att behålla äldre anställda (50 år och äldre) i arbete undersöktes. Studien omfattade nio EU-länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Ungern, Lettland, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien.


Read less

Formats and languages

  • Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar