Tredje europeiska företagsundersökningen: Preliminära resultat

Résumé
Publicerad
19 december 2013
Format
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

I den tredje europeiska företagsundersökningen kartläggs metoderna i företag med tio eller fler anställda inom EU-28 samt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet. Totalt undersökte Gallup Europe 30 000 företag, i grupper om 300 till 1 650 per land. Frågorna gällde arbetsplatsorganisation, personalhantering (HR-metoder), arbetstagarnas deltagande och social dialog, och hur dessa faktorer ger stöd för smart tillväxt.Ladda ned PDF: SV (pdf 1454.69 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1386
  ISBN: 
  978-92-897-1139-5
  Catalogue: 
  TJ-04-13-125-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49843
  Catalogue info

  Tredje europeiska företagsundersökningen: Preliminära resultat

  Authors: 
  Eurofound

  I den tredje europeiska företagsundersökningen kartläggs metoderna i företag med tio eller fler anställda inom EU-28 samt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet. Totalt undersökte Gallup Europe 30 000 företag, i grupper om 300 till 1 650 per land. Frågorna gällde arbetsplatsorganisation, personalhantering (HR-metoder), arbetstagarnas deltagande och social dialog, och hur dessa faktorer ger stöd för smart tillväxt.

  Available formats

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar