Tredje europeiska företagsundersökningen: Preliminära resultat

Résumé
Publicerad
19 december 2013
pdf
Format
Author(s): 
Eurofound

Sammanfattning

I den tredje europeiska företagsundersökningen kartläggs metoderna i företag med tio eller fler anställda inom EU-28 samt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet. Totalt undersökte Gallup Europe 30 000 företag, i grupper om 300 till 1 650 per land. Frågorna gällde arbetsplatsorganisation, personalhantering (HR-metoder), arbetstagarnas deltagande och social dialog, och hur dessa faktorer ger stöd för smart tillväxt.Ladda ned PDF: SV (pdf 1454.69 Kb) Read less

Format

 • Report

  Number of pages: 
  8
  Reference no.: 
  ef1386
  ISBN: 
  978-92-897-1139-5
  Catalogue no.: 
  TJ-04-13-125-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49843
  Catalogue info

  Tredje europeiska företagsundersökningen: Preliminära resultat

  Author(s): 
  Eurofound

  I den tredje europeiska företagsundersökningen kartläggs metoderna i företag med tio eller fler anställda inom EU-28 samt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet. Totalt undersökte Gallup Europe 30 000 företag, i grupper om 300 till 1 650 per land. Frågorna gällde arbetsplatsorganisation, personalhantering (HR-metoder), arbetstagarnas deltagande och social dialog, och hur dessa faktorer ger stöd för smart tillväxt.

  Format

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar