Tredje europeiska företagsundersökningen: Preliminära resultat

I den tredje europeiska företagsundersökningen kartläggs metoderna i företag med tio eller fler anställda inom EU-28 samt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet. Totalt undersökte Gallup Europe 30 000 företag, i grupper om 300 till 1 650 per land. Frågorna gällde arbetsplatsorganisation, personalhantering (HR-metoder), arbetstagarnas deltagande och social dialog, och hur dessa faktorer ger stöd för smart tillväxt.Ladda ned PDF: SV (pdf 1454.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar