Preliminära resultat: Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor

Résumé
Publicerad
23 november 2015
pdf
Formats and languages
  • PDF
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

I den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor presenteras en skiftande bild av arbetslivet i Europa i olika länder och inom olika yrkesgrupper, kön och åldersgrupper över tid. Resultaten av undersökningen visar tydligt att de europeiska beslutsfattarna befinner sig i en komplicerad situRead more

I den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor presenteras en skiftande bild av arbetslivet i Europa i olika länder och inom olika yrkesgrupper, kön och åldersgrupper över tid. Resultaten av undersökningen visar tydligt att de europeiska beslutsfattarna befinner sig i en komplicerad situation där de försöker skapa ett rättvist och konkurrenskraftigt Europa. I resultaten lyfts urval och omfattning fram i fråga om åtgärder som politiska aktörer kan utveckla för att ta itu med dagens utmaningar.

 

Read less

Formats and languages

  • PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar