Preliminära resultat: Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor

Résumé
Publicerad
23 november 2015
Formats and languages
 • PDF
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

I den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor presenteras en skiftande bild av arbetslivet i Europa i olika länder och inom olika yrkesgrupper, kön och åldersgrupper över tid. Resultaten av undersökningen visar tydligt att de europeiska beslutsfattarna befinner sig i en komplicerad situation där de försöker skapa ett rättvist och konkurrenskraftigt Europa. I resultaten lyfts urval och omfattning fram i fråga om åtgärder som politiska aktörer kan utveckla för att ta itu med dagens utmaningar.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  EF1568
  ISBN: 
  978-92-897-1429-7
  Catalogue: 
  TJ-01-15-746-SV-N
  DOI: 
  10.2806/59106
  Catalogue info

  Preliminära resultat: Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor

  Authors: 
  Eurofound

  I den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor presenteras en skiftande bild av arbetslivet i Europa i olika länder och inom olika yrkesgrupper, kön och åldersgrupper över tid. Resultaten av undersökningen visar tydligt att de europeiska beslutsfattarna befinner sig i en komplicerad situation där de försöker skapa ett rättvist och konkurrenskraftigt Europa. I resultaten lyfts urval och omfattning fram i fråga om åtgärder som politiska aktörer kan utveckla för att ta itu med dagens utmaningar.

   

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar