FRÅN KRIS TILL ÅTERHÄMTNING: En bättre underbyggd politik för ett konkurrenskraftigt och rättvist Europa

Work programme
Publicerad
20 november 2012
pdf
Formats and languages
Författare: 
Eurofound

Sammanfattning

Samtidigt som Europeiska institutet för levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ger sig in i ett nytt fyraårigt arbetsprogram står Europa inför några av sina hittills största utmaningar. Programmet har utarbetats mot denna sociala och ekonomiska bakgrund och med dessa viktiga frågor i åtanke. Prioriteringarna i det återspeglar tydligt både den omedelbara utmaningen att klara av krisen och ambitionen på medellång sikt att göra framsteg på vägen mot ett konkurrenskraftigt och rättvist Europa – självfallet med en övergripande strävan att få Europa på rätt kurs igen. Programmet bygger på över 30 års forskning och expertutlåtanden som stöd för europeiska beslutsfattare – EU:s institutioner, nationella regeringar och arbetsmarknadens parter – och innehåller den strategiska ramen för perioden 2013–2016 för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor.Ladda ned PDF: SV (pdf 579.44 Kb) Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  32
  Referensnummer: 
  ef1252
  Catalogue info

  FRÅN KRIS TILL ÅTERHÄMTNING: En bättre underbyggd politik för ett konkurrenskraftigt och rättvist Europa

  Författare: 
  Eurofound

  Samtidigt som Europeiska institutet för levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ger sig in i ett nytt fyraårigt arbetsprogram står Europa inför några av sina hittills största utmaningar. Programmet har utarbetats mot denna sociala och ekonomiska bakgrund och med dessa viktiga frågor i åtanke. Prioriteringarna i det återspeglar tydligt både den omedelbara utmaningen att klara av krisen och ambitionen på medellång sikt att göra framsteg på vägen mot ett konkurrenskraftigt och rättvist Europa – självfallet med en övergripande strävan att få Europa på rätt kurs igen. Programmet bygger på över 30 års forskning och expertutlåtanden som stöd för europeiska beslutsfattare – EU:s institutioner, nationella regeringar och arbetsmarknadens parter – och innehåller den strategiska ramen för perioden 2013–2016 för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor.

  Format

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar