Den europeiska undersökningen om arbetsvillkor 2020

Fältarbetet för 2020 års europeiska undersökning om arbetsvillkor stoppades på grund av covid-19

Den 3 februari 2020 inledde Eurofound fältarbetet för den senaste upplagan av den banbrytande europeiska undersökningen om arbetsvillkor (European Working Conditions Survey, EWCS). På grund av covid-19-pandemin tvingades dock Eurofound efter endast sju veckor att avbryta det inledande fältarbetet i form av personliga intervjuer. Eurofound kommer att göra vissa styrkande handlingar tillgängliga i sinom tid, såsom metodrapporter och undersökningens frågeformulär.

Från mars till juli 2021 kommer Eurofound att utföra en ny omgång fältarbete för EWCS, vilket för första gången kommer att genomföras med hjälp av datorassisterat telefonintervjuande.

För mer information om EWCS, kontakta Sophia MacGoris (tfn: +353 1 204 3100, e-post smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar