Europeiska undersökningen om arbetsvillkor 2021

Under 2021 genomförde Eurofound en ny omgång med fältarbete för Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS). För första gången samlades uppgifter in med hjälp av datorassisterade telefonintervjuer med deltagarna.

Om undersökningen

Undersökningen har utökats till att omfatta över 70 000 arbetstagare i 36 europeiska länder – EU:s medlemsstater, Förenade kungariket, Norge, Schweiz, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien. Att använda datorassisterade telefonintervjuer är helt i linje med andra liknande undersökningar som genomförts under covid-19-pandemin.

Genom den särskilda upplagan av EWCS 2021 kan Eurofound erbjuda jämförbara och representativa uppgifter om arbetskvalitet under en period då arbetslivet har genomgått betydande förändringar och arbetstagarnas förmåga att bidra till återhämtningen är avgörande. Men på grund av de ändrade intervjumetoderna kan jämförelser med tidigare undersökningar inte göras och möjligheten att analysera trender över tid är begränsade.

Metoder

Undersökningsföretaget Ipsos, som Eurofound samarbetar med, och Ipsos samarbetspartner på nationell nivå , genomförde telefonintervjuer i varje land på landets eget språk. Totalt användes 54 olika språkversioner, inklusive nationella språkvarianter. Undersökningen följer etiska branschstandarder och den allmänna dataskyddsförordningen . Deltagarna valdes ut genom slumpmässig direktuppringning till mobiltelefonnummer. I varje land genomfördes mellan 1 000 och 4 200 intervjuer, vilket gör det möjligt att göra bedömningar av hög kvalitet på Europanivå. Det är fördelaktigt för analysen av de tematiska modulerna och djupgående sekundära analyser, samtidigt som vi kan redovisa och analysera uppgifter om arbetskvalitet på nationell nivå.

Frågeformuläret finns tillgängligt på samtliga språk och de första resultaten (på engelska) samt mikrodata kommer att publiceras i december 2022. Information om när uppgifterna finns tillgängliga, och hur, kommer att meddelas när publiceringsdatumet närmar sig.

Bakgrund

Eurofound fick avbryta fältarbetet med personliga intervjuer för EWCS 2020 efter bara sju veckor på grund av covid-19-pandemin. Viss kompletterande dokumentation, till exempel metodrapporter och undersökningens frågeformulär, kommer att publiceras i vederbörlig ordning.

Mer information

Kontakta Sophia MacGoris för mer information om EWCS (tfn +353 1 204 3100, e-post: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar