Tillgång till uppgifter

Tillgång till uppgifter

Eurofounds policy är att göra frågeformulär och dataset fritt tillgängliga för allmänheten. Frågeformulären blir tillgängliga efter att fältarbetet för undersökningen avslutats. Undersökningens dataset blir tillgängliga senast två år efter att fältarbetet avslutats.

Frågeformulär

De senaste tillgängliga frågeformulären är

Länkar till frågeformulär för tidigare undersökningar finns på de olika undersökningsomgångarnas sidor.

Dataset för undersökningar

Eurofounds dataset och tillhörande material lagras hos UK Data Archive (UKDA) i Essex i Storbritannien och läggs ut på nätet via Economic and Social Data Service (ESDS) International.

Uppgifterna är tillgängliga kostnadsfritt för alla registrerade användare som vill använda dem utan vinstsyfte. Önskemål om användning i kommersiellt syfte vidarebefordras till Eurofound för tillstånd.

Den som är intresserad av att använda Eurofounds undersökningsuppgifter ska gå till väga på följande sätt:

  1. Gå in på ESDS webbplats och sök undersökning genom att klicka på ”Micro data” i raden till vänster. Klicka sedan på Eurofound.
  2. På Eurofounds sida klickar du på namnet på den aktuella undersökningen för mer information om dataset.
  3. Klicka på ”download/order”. Du måste nu logga in med hjälp av ett användarnamn och ett lösenord:
    • Om du arbetar vid ett brittiskt universitet eller college kan du logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder för din lokala institution.
    • Övriga måste fylla i ansökningsblanketten för användarnamn och lösenord från UK Data Archive på http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.