Europeiska företagsundersökningen – datavisualisering

Europeiska företagsundersökningen 2019 (European Company Survey, ECS), som Eurofound och Cedefop genomförde gemensamt, ger inblick i praxis på arbetsplatserna i fråga om arbetsorganisation, personalförvaltning, kompetensanvändning och kompetensstrategier samt direkt och indirekt arbetstagarmedverkan i europeiska företag.

Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.