Europeiska företagsundersökningen 2009 (ECS) ‒ Personalpraxis

Personalpraxis

  • Att ha personal med ett tidsbegränsat anställningsavtal har blivit vanligt i över hälften (54 procent) av alla företag som ingår i ECS 2009.
  • Något mer än vart femte företag använde sig av personal från bemanningsföretag under de 12 månader som föregick undersökningsintervjun.
  • Inom EU anger något mer än fyra av fem företag att lagarbete är ett viktigt inslag i arbetsorganisationen.
  • Tre av fyra företag kontrollerar behovet av ytterligare utbildning på ett systematiskt sätt. Det innebär emellertid inte att ytterligare utbildning genomförs.

Observera: videon finns enbart på engelska.