Europeiska företagsundersökningen 2009 (ECS) ‒ Social dialog

Social dialog på arbetsplatsen

  • Närmare fyra av tio företag (37 procent) i undersökningen redovisade en institutionell form av arbetstagarrepresentation, som omfattar över 60 procent av de anställda.
  • Mer än två av tre arbetstagare i EU omfattas av ett kollektivavtal: I den totala ekonomin är siffran 69 procent medan den är 67 procent enbart inom den privata sektorn.
  • Arbetstagarrepresentanter i Europa förefaller i allmänhet nöjda med att en relativt bra interaktiv samarbetskultur existerar mellan dem och ledningen.
  • Ledningen i europeiska företag är i allmänhet relativt positiva till den sociala dialogens effekt och arbetstagarnas representation på arbetsplatsen.
  • Omkring 80 procent av de intervjuade företrädarna anser att de anställda stöder deras arbete.

Observera: videon finns enbart på engelska.