Europeiska företagsundersökningen 2009 (ECS) ‒ Rörlig lön

Rörlig lön och ekonomisk delaktighet 

  • Inom EU använder sig en tredjedel av företagen med 10 eller fler anställda av lönefaktorer som beror på den enskildes insats. Något mer än hälften (53 procent) av alla anställda omfattas av ett sådant system. Över hälften av arbetstagarrrepresentanterna (54 procent) stöder i stort sett dessa system, men det är stora skillnader mellan länderna.
  • Enligt ECS-uppgifterna tillämpar 14 procent av alla privata företag med 10 eller fler anställda inom EU för närvarande någon form av vinstdelningssystem. Den överlägset största förekomsten rapporteras från Frankrike där över en tredjedel (35 procent) av alla privata företag har ett vinstdelningssystem.

Observera: videon finns enbart på engelska