EQLS 2016 - Frågeformulär

Ett frågeformulär av hög kvalitet är grundläggande för en framgångsrik undersökning. Eurofound investerar därför stort i utveckling och översättning av frågeformulären.

Innehåll

Det finns sammanlagt 104 frågor och 262 punkter i EQLS 2016. Frågeformuläret från den föregående undersökningen granskades i samråd med både politiska intressenter och experter inom undersökningsforskning. Omkring 66 procent av frågorna från undersökningen 2011 behölls som trendfrågor, och 51 procent av frågeformuläret för EQLS 2016 kan jämföras med tidigare omgångar.

I frågeformuläret för EQLS 2016 läggs stor tonvikt på offentliga tjänster: hälso- och sjukvård, långtidsvård, barnomsorg och skolor, och olika aspekter av kvalitet mättes, t.ex. rättvis tillgång, inrättningar, personal och information som är tillgänglig för medborgarna. Frågeformuläret omarbetades även för att förbättra placeringen av subjektiva frågor om välbefinnande. Dessa ställs i början av intervjun, före tankar om andra ämnen som eventuellt skulle kunna påverka svaren.

I den interaktiva datautforskaren finns information om utvalda undersökningsfrågor.

Översättning

Originalversionen av frågeformuläret för EQLS 2016 är på engelska, och språkversioner finns tillgängliga.

Survey country Languages Survey country Languages
Austria: German Italy: Italian
Belgium: French, Dutch Latvia: Latvian, Russian
Bulgaria: Bulgarian Lithuania: Lithuanian
Croatia: Croatian Luxembourg: Luxembourgish​, French, German
Cyprus: Greek Malta: Maltese, English
Czech Republic: Czech Netherlands: Dutch
Denmark: Danish Poland: Polish
Estonia: Estonian, Russian Portugal: Portuguese
Finland: Finnish, Swedish Romania: Romanian, Hungarian
France: French Slovakia: Slovakian
Germany: German Slovenia: Slovenian
Greece: Greek Spain: Spanish, Catalan
Hungary: Hungarian Sweden: Swedish
Ireland: English United Kingdom: English

 

Survey country Languages Survey country Languages
Albania Albanian Serbia Serbian, Hungarian
FYR Macedonia Albanian, Macedonian Turkey Turkish
Montenegro Montenegrin, Serbian    
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar