EWCS 2015 – frågeformulär

Ett frågeformulär av hög kvalitet är en viktig beståndsdel i en framgångsrik undersökning. Eurofound satsar därför mycket på utveckling och översättning. Varje gång den europeiska undersökningen om arbetsförhållanden genomförs revideras frågeformuläret med hjälp av experter och politiska aktörer och med vägledning från Eurofounds intressenter.

Frågeformuläret i den sjätte europeiska undersökningen om arbetsförhållanden innefattar frågor från tidigare undersökningar för att möjliggöra analys över tid. Det innehåller också nya frågor som tar upp nya utmaningar och politiska frågor av intresse. Jämställdhetsperspektivet har varit en vägledande princip vid utveckling och analys av frågeformuläret.

Undersökningens mål är att fånga arbetstagarnas konkreta erfarenhet. Den innefattar följande områden:

  • Fysiska och psykosociala riskfaktorer.
  • Arbetstid: längd, organisation, förutsägbarhet och flexibilitet samt balans mellan arbetsliv och privatliv.
  • Arbetsplats.
  • Arbetstakt, faktorer som påverkar arbetstakten.
  • Arbetstagarinflytande, personalpolitik och arbetsorganisation (exempelvis växling av arbetsuppgifter), arbetstagarföreträde.
  • Utnyttjande av kompetens, arbetets kognitiva dimension, beslutanderätt och lärande på arbetet.
  • Anställningsvillkor: anställningstrygghet och osäkerhet.
  • Sociala relationer på arbetsplatsen: stöd, tillit, samarbete, diskriminering, våld.
  • Jämställdhetsfrågor: segregering, hushållens sammansättning, obetald arbete, andel kvinnor i arbetsledande ställning.
  • välbefinnande och hälsa, inkomst och ekonomisk trygghet.

Språkversioner som använts i respektive land finns här.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar