Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) 2010 ‒ Kompetens, utbildning och karriärmöjligheter

Fler arbetstagare får utbildning genom jobbet

Har du under de senaste 12 månaderna genomgått någon utbildning betald av arbetsgivaren (eller av dig själv om du är egen företagare)? (q61a)

Samtidigt som man inom EU:s politik strävar efter att öka antalet arbetstillfällen försöker man också i större utsträckning utnyttja arbetstagarnas kompetens och expertkunskaper för att öka produktiviteten, inte minst genom att skapa förutsättningar för arbetstagarna att skaffa sig kompetens och uppmuntra arbetstagarnas självständighet. Både utbildnings- och arbetsorganisationen spelar en viktig roll för detta.

Den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor fann 2010 att utbildning som betalas av arbetsgivaren låg på sin högsta nivå sedan 1995 (för EU-15), där 34 procent av arbetstagarna hade fått utbildning under de 12 månader som föregick undersökningen. Detta är ett brott i en femtonårig trend där utbildning som bekostas av arbetsgivaren inte hade ökat (siffran sjönk faktiskt mellan 2000 och 2005).

– Innebörden av resultatet är att man i många länder förefaller inse hur viktigt det är med utbildning. Tiden kommer att utvisa om trenden håller i sig. Den ekonomiska situationen kan definitivt ha haft betydelse, säger Maija Lyly-Yrjänäinen, forskningschef vid Eurofound. Många deltidsanställningar innefattar utbildning. Arbetstagarna själva kan också ha varit mer aktiva.

Utbildning genom jobbet blev också mer gängse och omfattade 24 procent av de anställda 2005 och 30 procent under 2010.

Eurofounds nya visningsverktyg ger dig fullständigt tillträde till alla uppgifter i den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor, en användbar och tilltalande grafisk presentation av utvecklingen av arbetsvillkoren mellan 1991 och 2010.

Utbildningsmöjligheterna är inte desamma för alla arbetstagare 

Den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor visade att fast anställda drog mycket större fördel av utbildning som betalas av arbetsgivaren än anställda enligt andra villkor: under 2010 hade 39 procent tillgång till utbildning betald av arbetsgivaren, jämfört med endast 26 procent av andra anställda.

– Det framgår tydligt av våra resultat att det är mycket viktigt vilket slags avtal du har med din arbetsgivare, säger Greet Vermeylen, forskningschef vid Eurofound. Om man har en fast anställning har man mycket större chans att utvecklas i sitt arbete, lära sig mer och hitta utmaningar som sedan kommer att bidra till en bättre och mer inspirerande arbetsmiljö.

Har du under de senaste 12 månaderna genomtått någon utbildning betald av arbetsgivaren?

Anställningsstatus: arbetstagare med fast anställning

Bilden när det gäller yrkesgrupper varierar också. Kontorspersonal med hög kompetens ligger bäst till och där får 47 procent av arbetstagarna utbildning betald av arbetsgivaren, mot 36 procent av kontorspersonal med lägre kompetens. Alla yrkesgrupper fick större tillgång till utbildning betald av arbetsgivaren mellan 2000 och 2010 och kroppsarbetare drog större nytta av det än kontorspersonal. Andelen kroppsarbetare som fick tillgång till utbildning steg från 18 procent till 22 procent. Även om ökningen var större än för kontorsarbetare får kroppsarbetare fortfarande mindre utbildning.

Ålder spelar också en roll: 30 procent av dem över 50 år fick betald utbildning av sin arbetsgivare, jämfört med 36 procent av arbetstagarna mellan 30 och 49 år. Skillnaden mellan åldersgrupper har minskat.

Har du under de senaste 12 månaderna genomgått någon utbildning betald av arbetsgivaren (eller av dig själv om du är egen företagare)? (q61a)

 

Utbildning betald av av arbetstagarna har ökat med 50 procent under fem senaste åren

En av tio arbetstagare (9 procent) betalade själv för sin arbetsutbildning, noterades i den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor. Det motsvarar en ökning med 50 procent under de senaste 5 åren.

– Även om ökad utbildning är välkommen och i linje med målsättningarna för EU:s politik skulle vi vilja nyansera det något: det skulle vara mycket svårt att påstå att nivåerna på den utbildning som tillhandahålls är höga, säger Agnès Parent-Thirion, ansvarig för undersöknings- och utvecklingsanalyser vid Eurofound. Det är också de mest välutbildade anställda som får och betalar för utbildning. Skillnaderna mellan kontorsanställda med hög kompetens och kroppsarbetare med låg kompetens är stora inom utbildning överhuvudtaget, men betydligt större när man tittar på den utbildning som arbetstagarna själva betalar.

Förhållandet mellan internutbildning som betalas av arbetsgivaren för kontorsanställda med hög kompetens och kroppsarbetare med låg kompetens är 1:2, men stiger till 1:5 när det gäller utbildning som den anställde själv betalar.

Dessa resultat bekräftar att ökad kompetens hos arbetstagarna kräver en ambitiös politik på flera nivåer där alla spelar en viktig roll.

Eurofounds nya visningsverktyg ger dig fullständigt tillträde till alla uppgifter i den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor, en användbar och tilltalande grafisk presentation av utvecklingen av arbetsvillkoren mellan 1991 och 2010.