Förändringar på arbetsmarknaden

30 november 2020

Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt genom den strukturella utvecklingen, som till stor del drivs av tekniska framsteg och globalRead more

Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt genom den strukturella utvecklingen, som till stor del drivs av tekniska framsteg och globalisering. Men även andra faktorer som demografiska förändringar och nya modeller för företagande spelar en mycket stor roll för vad som händer på arbetsmarknaden och för många andra aspekter av de europeiska medborgarnas arbetsliv.

Sedan den europeiska sysselsättningsstrategin antogs 1997 har medlemsstaterna utarbetat en rad gemensamma mål för sysselsättningspolitiken. Strategins huvudsyfte är att skapa fler och bättre jobb i hela EU. Den är numer en del av Europa 2020-strategin för tillväxt och genomförs under hela den europeiska planeringsterminen, en årlig process som främjar samordning av politiken bland EU:s medlemsstater och institutioner.

Read less

Senaste uppdateringar

Managing skills requires skilled managers

According to the dictionary, an organisation is an organised group of people with a particular purpose. To achieve this...

COVID-19 crisis led to doubling of EU restructuring job loss in first six months of 2020

The COVID-19 crisis has led to a doubling of restructuring job loss in the first half of 2020 compared to the rolling...

ERM:s årsrapport för 2020: Omstrukturering över gränser

Denna rapport har ett dubbelt fokus. Den granskar för det första de aktuella omstruktureringarna inom EU, från januari...
Top

Eurofounds arbete

Read more

Eurofounds arbete

Eurofound tillhandahåller information om olika aspekter av arbetsmarknadens anpassning till strukturella förändringar och om hur denna anpassning på både medlemstatsnivå och EU-nivå bäst kan främja bättre levnads- och arbetsvillkor. Föränderliga arbetsmarknader, omstrukturering av organisationer och skapande av sysselsättning är av centralt intresse för aktiviteterna på detta område, liksom forskningen om nya anställningsformer. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt effekterna bland olika grupper som exempelvis ungdomar och kvinnor.

Viktiga bidrag

Det senaste arbetet på detta område har varit inriktat på skillnader mellan könen i fråga om sysselsättning och på att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Eurofound har också granskat de nya anställningsformerna som skiljer sig från traditionella anställningsformer.

I en översyn av sysselsättningens effekter för att minska lönebikostnaderna granskades de politiska reformer som antagits sedan 2008 i EU-medlemsstaterna för att stimulera efterfrågan på arbetskraft. 

European Restructuring Monitor (ERM) är ett instrument som används för att följa upp vilka effekter de storskaliga omstruktureringarna i Europa haft för effekt på sysselsättningen sedan 2002.

European Jobs Monitor (EJM) har i flera år gått i spetsen för den jobbrelaterade strategin för en bättre förståelse av den förändrade sysselsättningsstrukturen i Europa.

ERM:s resurser

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Förändringar på arbetsmarknaden

Prenumerera
  • Publications (1634)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Förändringar på arbetsmarknaden

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.