Nya anställningsformer

19 maj 2021

De sociala, ekonomiska och tekniska förändringarna i Europa har gett upphov till nya anställningsformer i Europa. Många av dessa skiljer sig mycket från traditionellt ”aRead more

De sociala, ekonomiska och tekniska förändringarna i Europa har gett upphov till nya anställningsformer i Europa. Många av dessa skiljer sig mycket från traditionellt ”arbete”. De förändrar det traditionella förhållandet mellan arbetsgivare och anställd och kännetecknas också av okonventionella arbetsmönster och arbetsplatser.

Read less

Senaste uppdateringar

Charting a positive path for platform workers

While 2020 may come to be seen as the year platform work gathered pace and started to go mainstream – thanks in large...

New forms of employment in Europe – How new is new?

Standard employment is not simply being replaced by non-standard work; employment is becoming more diverse, and policy...

New forms of employment: 2020 update

Although standard employment (generally full-time and permanent) remains the dominant employment type across the EU,...

EU context

Top

EU:s politiker är intresserade av hur dessa nya anställningsformer kan hjälpa till att bygga en mer flexibel och inkluderande arbetsmarRead more

EU:s politiker är intresserade av hur dessa nya anställningsformer kan hjälpa till att bygga en mer flexibel och inkluderande arbetsmarknad. Diskussionen kretsar också kring hur man kan legalisera odeklarerade anställningsformer och säkerställa tillräcklig social trygghet och godtagbara arbetsvillkor. Ett mycket viktigt inslag i debatten är hur man kan undvika en situation där dessa nya anställningsformer är mindre gynnsamma för arbetstagarna än mer etablerade anställningsformer.

Europeiska kommissionen tog upp arbetsvillkorsfrågan i sitt bakgrundsdokument till det sociala trepartsforumet under 2011 om genomförandet av Europa 2020:s flaggskeppsinitiativ ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen”. I sitt meddelande ”Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning” från 2012 underströk kommissionen att den prioriterade att återställa dynamiken på arbetsmarknaderna. I linje med denna prioritering lanserade Eurofound ett projekt för att kartlägga nya anställningsformer i EU och i Norge.

Eurofounds arbete

För att fylla det befintliga kunskapsgapet började Eurofound under 2013 att undersöka vad som kännetecknar de framväxande anställningsformerna i EU:s medlemsstater. I forskningen tittade man också på följderna för arbetsvillkoren och arbetsmarknaden.

Viktiga bidrag

Eurofound utförde en Europaomfattande kartläggning för att identifiera framväxande trender. Arbetet ledde till att man kunde kategorisera nio breda typer av anställningsformer som är nya eller har blivit allt vanligare i EU:s medlemsstater sedan år 2000. Ett antal fallstudier, som utfördes som en del av studien, visar hur dessa nya anställningsformer fungerar i medlemsstaterna och hur de påverkar arbetsvillkoren och arbetsmarknaden.

Eurofound fortsätter att undersöka några av de nya trender som identifierats närmare. Under 2016 tittade forskarna i synnerhet på den goda potentialen hos strategisk personaldelning för såväl arbetsgivare som anställda.

I en gemensam studie som utförts av Eurofound och Internationella arbetsorganisationen (ILO) analyseras vilka effekter som distansarbete och internetbaserat arbete har på arbetet. 

Resurser

Read less

Key outputs over the years

Show more (10)
  • Publications (50)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work