Livskvalitet och offentliga tjänster

3 december 2020

Livskvalitet är ett brett begrepp som omfattar många olika aspekter. Här finns såväl objektiva faktorer som hälsa, arbetsstatus och levnadsförhållanden, som subjektiva bedömningar av en individs livssituation och uppfattning av samhällskvaliteteRead more

Livskvalitet är ett brett begrepp som omfattar många olika aspekter. Här finns såväl objektiva faktorer som hälsa, arbetsstatus och levnadsförhållanden, som subjektiva bedömningar av en individs livssituation och uppfattning av samhällskvaliteten. De offentliga tjänsternas tillgänglighet och kvalitet är viktiga faktorer för bedömning av livskvalitet. Dessa tjänster, som innefattar hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning och bostäder, utgör grunden för en social trygghet och en social sammanhållning för alla och är också nära sammankopplade med tilliten till myndigheter och institutioner.

I detta sammanhang står dagens beslutsfattare inför stora utmaningar, bland annat effekterna av finanskrisen, en åldrande befolkning, EU-intern rörlighet och migration. Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning är ett av flaggskeppsinitiativen i kommissionens Europa 2020-strategi, med ambitiösa mål för att minska fattigdomen. Det behövs också sociala investeringar för att stödja medborgarnas medverkan i det sociala livet och arbetslivet. Paketet om sociala investeringar främjar en mer effektiv och ändamålsenlig socialpolitik, liksom effektivare strategier för aktiv inkludering i medlemsstaterna. I april 2017 lanserade kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som innefattar principer om och rätt till tillgång till kvalitativa offentliga tjänster, lika möjligheter samt social trygghet och inkludering.

Read less

Senaste uppdateringar

Sign up now - Webinar: Putting care at the heart of Europe – Towards a European Care Strategy

Together with Frances Fitzgerald MEP and the European Parliament Liaison Office in Dublin, Eurofound is organising an...

Tillgång till omsorgstjänster: Förskoleverksamhet och barnomsorg, hälso- och sjukvård samt långvarig vård och omsorg

Rätten till tillgång till vårdtjänster av god kvalitet framhålls i den europeiska pelaren för sociala rättigheter...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

As Europe faces into what appears to be a second wave of the COVID-19 pandemic, concern is mounting about the evolution...
Top

Eurofounds arbete

Read more

Eurofounds arbete

Under de senaste 40 åren har Eurofound forskat om och analyserat många av dessa frågor. Institutet har samlat uppgifter från hela Europa om en mängd olika aspekter av livskvalitet – levnadsstandard, hälsa, subjektivt välbefinnande, familj, social utslagning, omsorg, balans mellan arbete och fritid, boende och livsmiljö, offentliga tjänster och samhällskvalitet.

Viktiga bidrag

I Eurofounds undersökning av livskvaliteten i Europa (EQLS) samlas, sedan 2003, harmoniserade och helt jämförbara uppgifter in om levnadsförhållanden och livskvalitet bland EU-medborgare och medborgare i kandidatländer. De fyra undersökningar som hittills genomförts har gett omfattande information om hur livskvaliteten utvecklas i olika socioekonomiska befolkningsgrupper.

Analyser av den tredje omgången (2012) ger en översikt av krisens effekter vid den tiden, samt kunskaper om livskvalitetstrender sedan 2003. Rönen ger ytterligare insikter kring särskilda aspekter som subjektivt välbefinnande eller social ojämlikhet och de problem som möter särskilda grupper som ungdomar eller arbetstagare över 50.

Olika forskningsprojekt, liksom analyser från EQLS, har legat till grund för Eurofounds rapporter om en rad relaterade frågor, bland annat förskoleverksamhet, undermåliga bostäder och hur delpension kan bidra till att förlänga arbetslivet.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Livskvalitet och offentliga tjänster

Prenumerera
  • Publications (408)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Livskvalitet och offentliga tjänster

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.