ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Yayında
5 Kasım 2012
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  110
  Reference no.: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Catalogue no.: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Biçimler

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12611
  Catalogue info

  ERM raporu 2012 – Yeniden yapılandırma sonrası: iş gücü pazarları, çalışma koşulları ve yaşam memnuniyeti - Yönetici özeti

  Author(s): 
  Eurofound
  ERM 2012 Raporu yeniden yapılandırmanın çalışanlar üzerindeki sonuçlarına odaklanmaktadır. En son ekonomik krizin başlangıcında hangi çalışanların işlerini kaybettiğini, hangilerinin yeniden istihdam edildiğini ve hem iş kaybının hem de sonrasında tekrar işe girmenin genel anlamda yaşam durumlarını ve memnuniyetlerini nasıl etkilediğini incelemektedir Ayrıca, yeniden yapılandırılan şirkette çalışmaya devam eden çalışanların çalışma koşulları üzerindeki etkisine göz atmaktadır. Hem işlerini kaybedenler hem de yeniden yapılandırılan işyerinde kalanlar üzerinde yapılan bu çalışmalar, daha önce hiç ortak, EU genelinde ve temsilci bazında veri kümeleri ile analiz edilmemiştir. Rapor ayrıca ERM veri tabanını kullanarak en son yeniden yapılandırma ile ilgili genel bir bakış sunmaktadır. 2009’daki zirve noktasından bu yana iş kaybı rapor edilen yeniden yapılandırma vakaları azalmış olsa da sayıları hâlâ iş kazanımı duyurularından daha fazladır. Pek çok yeni vaka, Avrupa’da bir zamanlar çok umut verici bir sektör olan alternatif enerji sektöründe ciddi sorunlar olduğunu kanıtlamaktadır. Bulgulara göre son zamanda duyurulan yeni işlerin çoğu otel ve perakende sektöründedir.


  Available for download in 25 languages

  İndir

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle