ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

Annual report
Yayında
3 Aralık 2013
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving Read more

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis. 

Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  120
  Reference no.: 
  ef1380
  ISBN: 
  978-92-897-1136-4
  Catalogue no.: 
  TJ-AL-13-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49326
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

  The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13801
  Catalogue info

  ERM yıllık raporu 2013: 21. yy’da yeniden yapılandırmanın izlenmesi ve yönetilmesi

  Author(s): 
  Eurofound
  Avrupa Yeniden Yapılandırma Monitörü (ERM)’nün bu yıllık raporu, Avrupa’da geniş kapsamlı yeniden yapılandırma faaliyetinin etkisini on yılı aşkın süre içinde geriye dönük olarak ölçümlemektedir. Rapor, her biri en az 100 iş kaybı ya da iş kazanımına yol açan 16.000’i aşkın geniş kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmasının detaylarını içeren bir veri tabanını temel almaktadır. Rapor yeniden yapılandırma uygulamalarındaki değişikleri tanımlamak ve hangi sektörlerin küresel durgunluktan istihdam anlamında en çok etkilendiğini göstermek amacıyla, kriz öncesi dönem (2003–2008) ile kriz sonrası dönemdeki (2008-2013) faaliyetleri karşılaştırmaktadır. Son bölümlerde rapor, offshoring fenomenini ele almakta – faaliyetin yerinin değiştirilmesi ya da ülke sınırları dışında taşerondan hizmet alınması sonucu büyük oranda iş kaybına yol açan bir yeniden yapılandırma olayıdır ve yeniden yapılandırmanın sekiz türünden birisidir - ve krizin başlangıcından bu yana Avrupalı firmaların offshoring faaliyetinde yaşanan düşüşü takip etmektedir.


  Available for download in 25 languages

  İndir

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle