Daha çok ve daha iyi iş: Avrupa’da istihdam genişlemesinin gerçekleşme şekilleri - İdari özet

1995–2006 döneminde Avrupa’nın çoğundaki istihdam eğilimlerinde büyük bir dönüş yaşanmıştır. Bu kitapçık istihdamın genişlemesine ilişkin on yıllık bir döneme yayılan bir araştırmanın başlıca sonuçlarının genel bir değerlendirmesini sunmakta olup, bunlar Avrupa Yeniden Yapılandırma Monitörünün (ERM) 2008 raporunun ilk bölümünü oluşturmaktadır. ERM raporunun ikinci bölümü, 2007 yılı için AB ve Norveç’teki yeniden yapılanma şekillerine ve bunun sonucundaki iş yaratımı ve iş kaybına odaklanarak, on yıllık bu perspektifi tamamlamaktadır.Download PDF: TR (pdf 56.33 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle