Avrupa Birliği’nde çalışma koşulları: İstihdam güvenliği ve istihdam edilebilirlik - İdari özet

Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili önemli konulara dair bulgularının ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. İncelenen konulardan biri istihdam güvenliği ve istihdam edilebilirlik (“flexicurity”) ile bunun bir bütün olarak toplum ve işgücü piyasasına yönelik geniş kapsamlı etkileridir. Araştırmada “flexicurity” hususunu incelemek için dört gösterge kullanılmıştır: nesnel iş güvensizliği, öznel iş güvensizliği, istihdam edilebilirlik ve korunmasızlık. Bu kitapçıkta “flexicurity”ye ilişkin temel sorunlar özetlenmekte ve araştırmadan elde edilen başlıca bulguların bir enstantanesi sunulmaktadır.Download PDF: TR (pdf 52.32 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle