Avrupa Birliği’nde teknoloji kullanımı ve çalışma koşulları - İdari özet

Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili anahtar temalar hakkındaki bulgularının daha ileri düzeyde ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. Araştırılan konulardan biri de Avrupa’da teknoloji kullanımı, çalışma koşulları ve çalışanların sağlık ve refahı arasındaki ilişkidir. Araştırma, çalışma koşulları ile bunların sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla, işyerlerinde kullanılan dört farklı teknoloji kategorisini – makineler, bilgisayar, makineler ile bilgisayar ve teknolojisiz – ele almıştır.Download PDF: TR (pdf 55.11 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle