Avrupa Birliği’nde çalışma koşulları: Cinsiyet perspektifi - İdari özet

Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili önemli konulara ilişkin bulgularının ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. İncelenen konulardan biri erkeklerin ve kadınların çalışma ortamlarındaki benzerlik ve farklılıklardı. Araştırmada, sürekli değişen bir işyerinde kadın ve erkeklerin deneyimlerini ölçümlemek amacıyla, iş kalitesinin – çalışma saatleri, iş memnuniyeti, iş-yaşam uyumu ve işle ilgili sağlık sonuçlarını da kapsayan – pek çok spesifik yönü ele alınmıştır. Cinsiyete dayalı iş bölümü hem iş hem de ev yaşamı açısından analiz edilmiş ve 27 AB Üye Devleti’ndeki erkek ve kadınların çalışma koşullarına ilişkin fikirler sunulmuştur. Bu kitapçıkta işyerinde cinsiyet boyutuna ilişkin temel sorunlar özetlenmekte ve araştırmadan elde edilen başlıca bulguların bir enstantanesi sunulmaktadır.Download PDF: TR (pdf 49.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle