Avrupa Birliği’nde çalışma koşulları: Çalışma düzeni - İdari özet

Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili önemli temalara dair bulgularının ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. İncelenen temalardan biri Avrupa çapında çalışma düzeninin çeşitliliği araştırılan temalardan biri olup bu raporda da bu konu ele alınmaktadır. Bu amaçla, AB ülkeleri çapında temel çalışma düzeni biçimlerindeki farklılıkları belirlemek üzere, EWCS sonuçlarının, farklı biçimleri tanımlamaya yardımcı olan ve çalışma düzeni ile çalışma ve istihdam kalitesi arasındaki ilişkiyi irdeleyen yapısal, demografik ve ülkeler arasındaki özellikleri inceleyen bir analizi gerçekleştirilmiştir. İncelemede, küçük işletmeler ile kamu yönetimi ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal çalışma kurumları gibi ‘piyasa dışı’ sektörlerin çalışma düzeninin incelemesinin yanı sıra insan kaynakları yönetimi (İKY) uygulamaları ile çalışma düzeni arasındaki bağlantıların bir analizi de bulunmaktadır.Download PDF: TR (pdf 48.46 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle