Avrupa Birliği’nde çalışma koşulları: Çalışma süresi ve iş yoğunluğu - Yönetici özeti

2005 yılında Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) tarafından gerçekleştirilen dördüncü Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS) Avrupa Birliği’nin istihdam politikası gündeminin üst sıralarında yer alan hususları ele almaktadır. Araştırılan konulardan biri çalışma süresi ve iş yoğunluğu ile bunun toplum ve bir bütün olarak iş gücü pazarı zerindeki etkileriydi. Araştırmada iş yoğunluğunun niteliği ve bunun nasıl ölçümlenebileceği hususları ele alınmıştır. Bulgular, iş yoğunluğu ile gerek fiziksel gerekse de psikolojik kötü çalışma koşulları arasında güçlü bir bağlantı bulunduğunu ortaya koymuştur.Download PDF: TR (pdf 52.27 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle