Büyük Durgunluk sırasında Avrupa’da iş yapısında kaymalar - İdari Özet

Bu rapor, AB27 ülkelerinde görülen “büyük durgunluğun” iş yapıları ve istihdam üzerine etkilerini açıklamaktadır. 2008 -2010 yılları arasında her ne kadar net beş milyon istihdam kaybı görülse de; istihdam, yüksek ücretli işlerde, çoğunlukla bilgi yoğun hizmetler sektöründe ve işletme hizmetlerinde büyümeye devam etmektedir. Bu arada, orta düzey ücretlerin ödendiği yapı ve imalat işlerindeki keskin düşüşler, orta gelir düzeyinin yer aldığı yelpazede istihdamın daralmasına neden olmuştur. Erkekler, kadınlara göre daha fazla iş kaybına uğrarken, yaşlı çalışan grubuna ait istihdam düzeyleri artarken, genç çalışanların sayısı azalmıştır. Geçici işlerdeki istihdam düzeyleri, ilk dönem ekonomik durgunluğundan dolayı uğradığı iş kayıplarının olumsuz etkisine maruz kaldıktan sonra, 2009'dan bu yana hızlı bir şekilde toparlanmaya başlarken, kısmi zamanlı çalışma ücret skalası dâhilinde genişlemiştir.Download PDF: TR (pdf 45.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle