Beşinci Çalışma Koşulları Anketi

Çalışma insanların hayatlarında, şirketlerin işleyişinde ve bütünüyle toplumda belirgin rol oynamaktadır. Çalışma kalitesinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, en son ‘Akıllı, kapsayıcı ve kapsamlı büyüme’ amaçlı Avrupa 2020 Stratejisi'nde olmak üzere uzun zamandır AB politikasının ön planında yer almıştır. Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS) fiziksel riskler, çalışma süresi, cinsiyet ayrımcılığı, iş-yaşam dengesi, çalışanların temsil edilmesi, iş organizasyonu, iş yerinde stres, beceri gelişimi ve ücretin yanı sıra sağlık ve refah gibi farklı konuları araştırmaktadır. Anket çalışma koşullarındaki eğilimleri çizelgelerle göstermekte, ana risk faktörlerini tanımlamakta ve siyasetin önem vermesi gereken konuların altını çizmektedir. 34 Avrupa ülkesinde 44.000 çalışanla gerçekleştirilen görüşmelere dayanan beşinci EWCS, günümüz Avrupa’sında tüm boyutları ile çalışma hakkında zengin bir bilgi ve analiz kaynağıdır.Download PDF: TR (pdf 37.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle