İş organizasyonu ve yenilikler - Yönetici özeti

İş organizasyonunda yenilikler, şirketlerde üretim süreçlerini en iyi şekilde kullanma ve çalışanların genel anlamda çalışma deneyimlerini iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bu rapor, iş organizasyonundaki yenilikler – yüksek performanslı iş uygulamaları (YPİU) – ile bunun hem çalışanlar hem de organizasyonlar için potansiyel faydaları arasındaki bağlantıları incelemektedir. Rapor, Avrupa Birliği kapsamında 13 Üye Devlet’te iş yerlerinde uygulanan yeniliklerin olumlu sonuç verdiği vaka çalışmalarının analizine dayanmaktadır. Yalın üretim, ekip çalışması, esnek çalışma uygulamaları, iş yerinin yeninden tasarlanması ve çalışanların dahiliyeti gibi uygulamalara dayanan YPİU'lar en yaygın olarak şirket verimliliğinde artış, hizmet kalitesinde iyileşme ve operasyonel maliyetlerde azalma ile ilişkili olmuştur.Download PDF: TR (pdf 41.84 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle