Avrupa’da KOBİ’lerde Yeniden Yapılanma

Şirketlerin sürdürülebilirliklerini ve rekabet güçlerini koruyabilme uğraşı içinde değişen koşullara uyum sağlamaları gerektiğinden, yeniden yapılanma Avrupa'nın ekonomik dokusunun önemli bir parçasıdır. Şimdiye kadar, politikalar çoğunlukla büyük şirketlerde yeniden yapılanmaya odaklanmıştır. Avrupa’da iş hayatının %99'dan fazlasını ve özel sektörde istihdamın yaklaşık %66'sını oluşturan küçük ve ortak büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) nispi önemi ışığında, tüm seviyelerde politika yapıcıların Avrupa ekonomisinin bel kemiğini oluşturan bu daha küçük firmalara uygun desteği sağlamak için, onların karşılaştığı özel zorlukları anlamaları gereklidir. Rapor tüm AB Üye Devletleri genelinde gerçekleştirilen 85 vaka çalışmasından ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak, KOBİ'lerin yeniden yapılanmaya ilişkin beklentileri ve bunu nasıl yönettikleri konusunda onlara özgü özellikleri ana hatlarıyla ortaya koymakta, değişimin ana etmenlerini incelemekte ve yeniden yapılanmanın başarısını etkileyen faktörleri analiz etmektedir. Yeniden yapılanmanın çalışanları ve şirketin kendisini nasıl etkilediğine dair geniş yelpazede karşılaştırılabilir görüşler sunmakta ve gelecekte atılacak adımlar için çeşitli politika göstergeleri ortaya koymaktadır.Download PDF: TR (pdf 41.51 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle