Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Yayında
21 Eylül 2008
pdf
Biçimler
Executive summary
İndir

Özet

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Biçimler

 • Report

  Reference no.: 
  ef07108
  Catalogue no.: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef0854
  Catalogue info

  Avrupa Birliği’nde çalışma koşulları: Cinsiyet perspektifi - İdari özet

  Author(s): 
  Eurofound
  Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili önemli konulara ilişkin bulgularının ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. İncelenen konulardan biri erkeklerin ve kadınların çalışma ortamlarındaki benzerlik ve farklılıklardı. Araştırmada, sürekli değişen bir işyerinde kadın ve erkeklerin deneyimlerini ölçümlemek amacıyla, iş kalitesinin – çalışma saatleri, iş memnuniyeti, iş-yaşam uyumu ve işle ilgili sağlık sonuçlarını da kapsayan – pek çok spesifik yönü ele alınmıştır. Cinsiyete dayalı iş bölümü hem iş hem de ev yaşamı açısından analiz edilmiş ve 27 AB Üye Devleti’ndeki erkek ve kadınların çalışma koşullarına ilişkin fikirler sunulmuştur. Bu kitapçıkta işyerinde cinsiyet boyutuna ilişkin temel sorunlar özetlenmekte ve araştırmadan elde edilen başlıca bulguların bir enstantanesi sunulmaktadır.  Download PDF: TR (pdf 49.08 Kb)

  Available for download in 1 language

  İndir

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle