Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Güncellendi
21 Eylül 2008
Yayında
21 Eylül 2008
Biçimler
 • Download full reportPDF

Özet

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef07108
  Catalogue: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef0854
  Catalogue info

  Avrupa Birliği’nde çalışma koşulları: Cinsiyet perspektifi - İdari özet

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili önemli konulara ilişkin bulgularının ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. İncelenen konulardan biri erkeklerin ve kadınların çalışma ortamlarındaki benzerlik ve farklılıklardı. Araştırmada, sürekli değişen bir işyerinde kadın ve erkeklerin deneyimlerini ölçümlemek amacıyla, iş kalitesinin – çalışma saatleri, iş memnuniyeti, iş-yaşam uyumu ve işle ilgili sağlık sonuçlarını da kapsayan – pek çok spesifik yönü ele alınmıştır. Cinsiyete dayalı iş bölümü hem iş hem de ev yaşamı açısından analiz edilmiş ve 27 AB Üye Devleti’ndeki erkek ve kadınların çalışma koşullarına ilişkin fikirler sunulmuştur. Bu kitapçıkta işyerinde cinsiyet boyutuna ilişkin temel sorunlar özetlenmekte ve araştırmadan elde edilen başlıca bulguların bir enstantanesi sunulmaktadır.  Download PDF: TR (pdf 49.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle