Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Güncellendi
23 Eylül 2008
Yayında
23 Eylül 2008
Biçimler
 • Download full reportPDF

Özet

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

 • Full report

  Reference No: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0866
  Catalogue info

  Avrupa Birliği’nde çalışma koşulları: İstihdam güvenliği ve istihdam edilebilirlik - İdari özet

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili önemli konulara dair bulgularının ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. İncelenen konulardan biri istihdam güvenliği ve istihdam edilebilirlik (“flexicurity”) ile bunun bir bütün olarak toplum ve işgücü piyasasına yönelik geniş kapsamlı etkileridir. Araştırmada “flexicurity” hususunu incelemek için dört gösterge kullanılmıştır: nesnel iş güvensizliği, öznel iş güvensizliği, istihdam edilebilirlik ve korunmasızlık. Bu kitapçıkta “flexicurity”ye ilişkin temel sorunlar özetlenmekte ve araştırmadan elde edilen başlıca bulguların bir enstantanesi sunulmaktadır.  Download PDF: TR (pdf 52.32 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle