Use of technology and working conditions in the European Union

Report
Yayında
22 Aralık 2008
Biçimler
 • Download full reportPDF

Özet

Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditions and health outcomes. The analysis is based on findings from the Fourth Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The findings reveal that it is not so much the technology itself but rather the associated working conditions that put workers’ health and safety at risk. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0863
  Catalogue info

  Use of technology and working conditions in the European Union

  Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditions and health outcomes. The analysis is based on findings from the Fourth Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The findings reveal that it is not so much the technology itself but rather the associated working conditions that put workers’ health and safety at risk.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0881
  Catalogue info

  Avrupa Birliği’nde teknoloji kullanımı ve çalışma koşulları - İdari özet

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili anahtar temalar hakkındaki bulgularının daha ileri düzeyde ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. Araştırılan konulardan biri de Avrupa’da teknoloji kullanımı, çalışma koşulları ve çalışanların sağlık ve refahı arasındaki ilişkidir. Araştırma, çalışma koşulları ile bunların sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla, işyerlerinde kullanılan dört farklı teknoloji kategorisini – makineler, bilgisayar, makineler ile bilgisayar ve teknolojisiz – ele almıştır.  Download PDF: TR (pdf 55.11 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle