Working conditions of an ageing workforce

Report
Güncellendi
21 Eylül 2008
Yayında
21 Eylül 2008
Biçimler
 • Download full reportPDF

Özet

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Yaşlanmakta olan işgücünün çalışma koşulları - İdari özet

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili önemli konulara dair bulgularının ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. İncelenen konulardan biri yaşlanmakta olan işgücü ile bunun bir bütün olarak toplum ve işgücü piyasasına yönelik geniş kapsamlı etkileridir. Araştırma, Avrupa’nın işgücünün yaş yapısının şekillendirilmesinde anahtar görevi gören dört faktörün altını çiziyordu: kariyer gelişimi ile istihdam güvenliğinin sağlanması; çalışanların sağlığının ve refahının korunması ve teşvik edilmesi; beceri ve yeterliklerin geliştirilmesi ve çalışma yaşamı ile özel yaşam arasındaki uyumun sağlanması. Bu kitapçıkta, yaşlanmakta olan işgücüne ilişkin temel sorunlar özetlenmekte ve araştırmadan elde edilen başlıca bulguların anlık görüntüsü sunulmaktadır.  Download PDF: TR (pdf 47.64 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle