Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Yayında
16 Ocak 2012
pdf
Biçimler

Özet

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services aRead more
This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
Read less

Biçimler

 • Report

  Number of pages: 
  88
  Reference no.: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef11411
  Catalogue info

  Büyük Durgunluk sırasında Avrupa’da iş yapısında kaymalar - İdari Özet

  Author(s): 
  Eurofound
  Bu rapor, AB27 ülkelerinde görülen “büyük durgunluğun” iş yapıları ve istihdam üzerine etkilerini açıklamaktadır. 2008 -2010 yılları arasında her ne kadar net beş milyon istihdam kaybı görülse de; istihdam, yüksek ücretli işlerde, çoğunlukla bilgi yoğun hizmetler sektöründe ve işletme hizmetlerinde büyümeye devam etmektedir. Bu arada, orta düzey ücretlerin ödendiği yapı ve imalat işlerindeki keskin düşüşler, orta gelir düzeyinin yer aldığı yelpazede istihdamın daralmasına neden olmuştur. Erkekler, kadınlara göre daha fazla iş kaybına uğrarken, yaşlı çalışan grubuna ait istihdam düzeyleri artarken, genç çalışanların sayısı azalmıştır. Geçici işlerdeki istihdam düzeyleri, ilk dönem ekonomik durgunluğundan dolayı uğradığı iş kayıplarının olumsuz etkisine maruz kaldıktan sonra, 2009'dan bu yana hızlı bir şekilde toparlanmaya başlarken, kısmi zamanlı çalışma ücret skalası dâhilinde genişlemiştir.  Download PDF: TR (pdf 45.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle