Quality of life in Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey

Report
Yayında
13 Eylül 2011
pdf
Biçimler
Executive summary in 26 languages
İndir

Özet

Perceived quality of life is lower in the candidate countries of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey than in the EU27, largely due to poverty. Women’s labour force participation is low and jobs in general are characterised by long hours and poor work–life balance. FamiliRead more

Perceived quality of life is lower in the candidate countries of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey than in the EU27, largely due to poverty. Women’s labour force participation is low and jobs in general are characterised by long hours and poor work–life balance. Families are important for subjective well-being, but the rates of approval for public services and trust in institutions vary.

Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef11361
  Catalogue info

  Hırvatistan, Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyeti ve Türkiye’deki Yaşam Kalitesi - Yönetici Özet

  Author(s): 
  Eurofound
  Bulgular Eurofound’un ikinci Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’ne (EQLS 2007) dayanmaktadır. Yaşam kalitesi öznel göstergelerin yanı sıra nesnel göstergelere de dayanarak farklı sosyal alanlarda analiz edilmektedir. Rapor ev halkının algılanan ekonomik durumunu, aile hayatını, barınma ve yerel çevreyi, sağlık ve sağlık hizmetlerine erişimi, algılanan toplum kalitesini ve, öznel refahı ele almanın yanı sıra bu faktörlerin birbirleri arasındaki ilişkiye de değinmektedir.


  Available for download in 26 languages

  İndir

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle