Performance-related pay and employment relations in European companies

Report
Yayında
16 Ekim 2012
Biçimler
 • Download full reportPDF

Özet

This report analyses data from Eurofound’s European Company Survey of 2009 to examine the incidence of performance-related pay (PRP) in European establishments and what determines it, with a specific focus on the role of employment relations. Larger establishments, those in foreign ownership, in the financial intermediation and commerce sectors, and those located in some central and eastern European countries are more likely to have a PRP scheme based on the performance of individuals. Across Europe, PRP schemes are more likely to be in place in companies that have employee representation in place. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  ef1144
  ISBN: 
  978-92-897-1048-0
  Catalogue: 
  TJ-31-11-270-EN-C
  DOI: 
  10.2806/30124
  Catalogue info

  Performance-related pay and employment relations in European companies

  This report analyses data from Eurofound’s European Company Survey of 2009 to examine the incidence of performance-related pay (PRP) in European establishments and what determines it, with a specific focus on the role of employment relations. Larger establishments, those in foreign ownership, in the financial intermediation and commerce sectors, and those located in some central and eastern European countries are more likely to have a PRP scheme based on the performance of individuals. Across Europe, PRP schemes are more likely to be in place in companies that have employee representation in place.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11441
  Catalogue info

  Avrupa şirketlerinde performansa dayalı ücret ve istihdam ilişkileri - 2009 Avrupa Şirketleri Anketi Bulguları - Yönetici özeti

  Authors: 
  Eurofound
  Artan rekabet ve ekonomik kriz, ücret esnekliği taleplerinin artmasına yol açmıştır. Maaş düzenlemelerinin merkezin yetki alanından giderek çıkması ise işverenlerin, ücretlerde daha fazla esneklik için imtiyazlar aramalarına ve elde etmelerine olanak sağlamıştır. 2009 Avrupa İşletmeler Anketi’ne (ECS) göre, 10’dan fazla çalışana sahip Avrupa kurumlarının üçte biri bireysel performansa dayalı maaş türünü kullanırken; beşte birinden biraz daha azı grup performansına dayalı maaş unsurlarını kullanmaktadır.  Download PDF: TR (pdf 44.54 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle