HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Yayında
9 Şubat 2012
pdf
Biçimler
Executive summary in 25 languages
İndir

Özet

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishmentRead more

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

Read less

Biçimler

 • Report

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef11691
  Catalogue info

  İKY uygulamaları ve işletme performansı: 2009 Avrupa Şirketler Anketi ile analiz - Yönetici özeti

  Author(s): 
  Eurofound
  Belirli İK yönetimi uygulamaları bir şirketin performansı nasıl etkileyebilir? Bu çok karmaşık soru, geçmiş bir araştırmada analiz edilmiş olsa da yeterli sayısal verinin olmaması nedeniyle sonuçlar tatmin edici olmamıştır. Bu rapor, beş yenilikçi iş yeri uygulaması - esnek çalışma zamanı, finansal teşvikler (iş gücünün büyük bölümünü kapsayan), eğitim, otonom ekipler ve çalışanların seslerini duyurabilmesi – ile dört performans göstergesi: iş ortamı, İK sorunların olmaması, iş gücü verimliliği (rakiplerle kıyaslandığında) ve işletmedeki ekonomik durum arasındaki ilişkileri araştırmak için Eurofound’un 2009 Avrupa Şirketler Anketi’nin verilerini kullanmaktadır. Nedenselliği kurmak bazen zor olsa da bu ilişkilerin çoğu için güçlü olumlu etkiler bulmak mümkündür.


  Available for download in 25 languages

  İndir

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle