NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Yayında
21 Ekim 2012
pdf
Biçimler

Özet

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through pRead more
This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

Read less

Biçimler

 • Report

  Reference no.: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Catalogue no.: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

  Biçimler

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12541
  Catalogue info

  NEET’ler - Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen gençler: Avrupa’daki özellikleri, maliyetleri ve politika tepkileri - Yönetici özeti

  Author(s): 
  Eurofound
  Ekonomik kriz genç neslin istihdam beklentilerine ciddi şekilde zarar vermiştir ve gençler arasında istihdam şu anda Eurostat tarafından şimdiye dek kaydedilmiş en düşük seviyesindedir. Gençlerin ekonomik etkisizliğini daha iyi anlamak için, NEET – çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen – kavramı geliştirilmiştir. Bu rapor Avrupa’daki gençlerin iş gücü pazarındaki durumunu NEET olarak sınıflandırılan gruba özel önem vererek analiz etmektedir. NEET grubuna ait olmayı belirleyen faktörleri incelemekte ve NEET’lerin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal maliyetleri ölçümlemektedir. Bunlara ek olarak, Üye Devletler’in politikalar ve müdahaleler yoluyla gençlerin iş gücü pazarında bir tutunma noktası kazanmalarına nasıl destek verdiğini değerlendirmektedir.  Download PDF: TR (pdf 43.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle